Demystify Power BI – czyli jak po rewolucji wygląda świat Power BI

Rewolucja w świecie Power BI

Wprowadzone w maju bieżącego roku zmiany w obszarze Power BI i jego funkcjonalności wywołały wiele dyskusji i komentarzy. Dyskusji tym bardziej istotnych, że ów zmiany dotyczyły również wprowadzenia nowego w rodzinie PowerBI produktu, jakim jest Power BI Premium, a także wycofania się z PowerBI Embedded. O Power BI Premium opowiadaliśmy z Pawłem w ramach Power BI w Praktyce – jednak to tylko prześlizgnięcie się po tym temacie. Jakby wprowadzonych zmian było mało, ostatnio jak bumerang powrócił temat Power BI Embedded, bo oto od 2 października dostępna jest zupełnie nowa wersja tego produktu. Jak widać – dzieje się!

Demystify Power BI, to Twój przewodnik po świecie Power BI…

Czym różnią się od siebie wspominanie typy, wersje czy też w efekcie licencje Power BI? Czujesz zdezorientowanie? To zupełnie zrozumiałe, co więcej, dodam (w tajemnicy 😊 ), że nie tylko Ty czujesz zakłopotanie. Właśnie dlatego postanowiłem podjąć wyzwanie i przeanalizować wszelkie zagadnienia i pytania, które pojawiły się w ostatnim czasie właśnie w tym obszarze.

Demystify Power BI to Twój przewodnik po świecie Power BI. Czy znajdziesz to odpowiedź na każde pytanie? Zdecydowanie NIE, ale zawsze możesz je zadać, a ja odpowiem lub taką odpowiedź znajdę. Zatem do rzeczy…

Od czegoś trzeba zacząć…

Jak mówią koledzy zza oceanu „First things first”, poznajmy zatem arsenał Power BI. Rodzina Power BI to obecnie (na moment pisania tego artykułu, czyli 04.11.2017) pięć, a w zasadzie sześć produktów (czy też jeśli ktoś woli usług). Od razu, dla uporządkowania podzielę je na trzy grupy – rozwiązania działające on-premises (czyli w ramach Twojej infrastruktury), usługi on-line (czyli świadczone z data center Microsoft – dla uproszczenia, nazwijmy je usługami w chmurze Microsoft) oraz aplikacje mobilne (klienckie)

W powyższym podsumowaniu zupełnie celowo pominąłem usługę Power BI Workspace Collection (poprzednia wersja Power BI Embedded), która zostanie wycofana w przeciągu najbliższych kilku miesięcy – jeśli jesteś w gronie, jej użytkowników – to zdecydowanie pomyśl o migracji – to jest właśnie ten moment! Mając na uwadze cykl życia tej usługi nie będę odwoływał się do niej w dalszych częściach artykułu – jeśli masz pytanie dot. tej usług – skontaktuj się ze mną bezpośrednio.

W tym miejscu możesz myśleć „OK, znam już nazwy, może i jest mi z tym lepiej, ale nadal nic z tego nie rozumiem”. Spokojnie, wszystko pod kontrolą, kolejny krok to poznanie możliwości i zastosowań każdego z przedstawionych elementów.

Poznajmy się lepiej…

Power BI Desktop
 • Narzędzie do pobrania ze strony powerbi.com
 • Instalowany i wykorzystywany do tworzenia/budowy modeli danych i raportów
 • Licencjonowany na użytkownika, a licencje jest bezpłatna (do wszelkiego rodzaju zastosowań)
 • Praca z Power BI Desktop obejmuje:
  • pobranie i przygotowanie danych (korzystając z silnika PowerQuery i języka M)
  • modelowanie danych (korzystając z języka DAX)
  • wizualizację danych korzystając ze standardowych elementów wizualizacji dostępnych w Power BI oraz dodatkowych (Custom Visuals – do pobrania z Office Store)
 • Efektem pracy z Power BI Desktop są pliki .pbix
 • Umożliwia publikację przygotowanych raportów na:
Power BI Report Server
 • „Rozszerzona” wersja SQL Server Reporting Services pozwala na publikację i przeglądanie:
  • klasycznych raportów Reporting Services
  • raportów mobilnych (ex-Datazen)
  • raportów Power BI (tworzonych w Power BI Desktop – dedykowana wersja Power BI, do pobrania wraz z Power BI Report Server)
  • arkuszy Excel (wymagana dodatkowa konfiguracja Office Online Server)
 • licencjonowany w modelu na rdzenie – w ramach benefitu Software Assurance dla SQL Server Enterprise Edition lub jako benefit licencji Power BI Premium (plany P1,P2,P3). (aspekty licencyjne jeszcze przed nami)
 • obecnie dostępna wersja Power BI Report Server pozwala na publikację raportów Power BI korzystających zarówno ze źródeł takich jak SQL Server Analysis Services (dostępnych w pierwszej wersji wydanej w czerwcu), 7 innych źródeł w trybie Direct Query m.in. SQL Server, Oracle, SAP Hana, Teradata, jak i ponad 50 źródeł danych w trybie importu z opcją automatycznego odświeżania. Zastanawiasz się jakie to źródła – warto zajrzeć na stronę, gdzie umieszczona jest pełna lista obsługiwanych przez obecną wersję Power BI Report Server źródeł danych.

To w zasadzie wyczerpuje gamę produktów on-premises – przejdźmy do świata, w którym narodził się Power BI – czyli świat usług powerbi.com

Power BI (Free) (powerbi.com)
 • Usługa, dzięki której użytkownik końcowy ma możliwość dostępu do raportów z dowolnego miejsca i urządzenia, korzystając z przeglądarki internetowej (każdej, która wspiera standard HTML5) i/lub aplikacji mobilnej Power BI dostępnej na platformach iOS, Android, Windows Phone, a także systemu Windows (dostępnej w Sklepie Windows).
 • Dostęp do usługi powerbi.com jest darmowy dla wszystkich użytkowników (potrzebna jest rejestracja na powerbi.com lub przypisanie licencji w portalu administracyjnym Office365, jeśli organizacja posiada już Office 365)
 • Użytkownik z przypisaną licencją free ma dostęp do własnej przestrzeni roboczej w ramach usługi powerbi.com (My Workspace), gdzie może:
  • publikować własne raporty
  • edytować własne i tworzyć nowe (w oparciu o wcześniej opublikowane modele danych) raporty
  • korzystać z przestrzeni 10 GB na raporty
  • korzystać ze źródeł danych w trybie DirectQuery (dla tych które są wspierane przez Power BI )
  • automatycznie odświeżać raporty w trybie importu – zarówno korzystające ze źródeł online jak i on-premises (poprzez uruchomioną i skonfigurowaną bramkę) (do 8 razy/dzień)
  • tworzyć i przeglądać własne pulpity nawigacyjne
  • korzystać z alertów (powiadomień) o przekroczeniach zdefiniowanych wartości
  • korzystać z aplikacji Power BI udostępnionych przez innych użytkowników w ramach funkcjonalności Power BI Premium (o tym za chwilę)
  • publikować dane w ramach opcji Publish to Web (efekt działania na http://aka.ms/DanePubliczne )
  • eksport raportu do Power Point
Power BI Pro (powerbi.com)
 • Zawiera wszystkie funkcjonalności Power BI Free
 • Wymaga zakupu subskrypcji na użytkownika koszt ~ $10/miesiąc ($120/rok)
 • Dodatkowe funkcjonalności w ramach licencji Pro:
  • Dostęp do większej ilości źródeł danych
  • Dostęp do subskrybowania pulpitów nawigacyjnych i raportów (automatyczna dystrybucja raportów w formie maila)
  • Możliwość tworzenia dodatkowych obszarów roboczych (o obszarach roboczych mówiliśmy w 15 odcinku Power BI w praktyce)
  • Możliwość udostępniania obszarów roboczych innym użytkownikom (użytkownik, któremu nadano uprawnienie do obszaru roboczego może z niego korzystać, jeśli ma przypisana licencję Pro)
  • Możliwość udostępniania pulpitów nawigacyjnych innym użytkownikom
  • Możliwość tworzenia i publikacji aplikacji Power BI (czym jest aplikacja dowiesz się z 19 odcinka Power BI w praktyce)
  • Analiza danych w programie Excel (czyli możliwość podłączenia z poziomu Excel do modelu Power BI)
  • Możliwość dostępu do raportów z poziomu SharePoint oraz Teams (przykłady pokazywaliśmy w Power BI w praktyce)
  • Prawo do publikacji raportów na serwerach Power BI Report Server

Hmm, czyli patrząc na dwie powyżej opisane opcje można odnieść wrażenie, że adresują one wszystkie scenariusze pracy z Power BI, po co zatem Power BI Premium? Powody są dwa, a co ważne, każdy z nich adresuje nieco inny scenariusz w ramach organizacji.

Power BI Premium (powerbi.com)
 • Opcja I: Power BI Premium jako sposób na dystrybucję raportów do szerokiego grona odbiorców, którzy wyłącznie przeglądają raporty (nie tworzą/edytują raportów, ani aplikacji Power BI)
 • Opcja II: Power BI Premium, to dedykowane zasoby, gwarantujące określoną wydajność, która w przypadku niektórych organizacji może być kluczowa – należy pamiętać, że Power BI Pro to wyizolowana przestrzeń robocza dla organizacji, w ramach współdzielonej infrastruktury.

Co zatem otrzymuję aktywując Power BI Premium:

 • Zwiększoną przestrzeń na raporty (100 TB)
 • Możliwość odświeżania raportów (działających w trybie importu danych) do 48 razy/dzień
 • Dedykowaną i izolowaną infrastrukturę na potrzeby publikacji raportów w planach EM3,P1,P2,P3. W przypadku planów EM1, EM2 jest to podobnie jak przy Power BI Pro, wyizolowane środowisko w ramach współdzielonej infrastruktury.

Możliwość dystrybucji raportów do nieograniczonej (liczbą licencji) liczby użytkowników z wykorzystaniem mechanizmu aplikacji Power BI. Dostęp do raportów odbywa się poprzez portal powerbi.com (w przypadku licencji P1,P2,P3) lub w formie raportów osadzonych we własnych aplikacjach/portalach (dla planów EM1,EM2,EM3,P1,P2,P3)

Uwaga! Ograniczeniem jest tylko wydajność środowiska wynikająca z zakupionego planu Power BI Premium. Jako element pozwalający określić zapotrzebowanie na wydajność wykorzystuje się max ilość renderowań raportów w cyklu godzinnym. Więcej i planowaniu zapotrzebowania na wydajność można przeczytać w dedykowanym zagadnieniu dokumencie.

Wspomniany dokument, pozwoli również poznać bliżej plany Power BI Premium, czyli wspomniane już oznaczenia EM1, EM2, EM3 oraz P1, P2, P3. W skrócie, każdy plan to określona ilość rdzeni przypisaną na potrzeby serwerów front-end (prezentacja) oraz back-end (silnik składowania danych) oraz ilość pamięci RAM, co przekłada się bezpośrednio na możliwą do uzyskania wydajność.

Plan Łączna ilość rdzeni Wydajność Koszt wg cen katalogowych
EM1 1 1-300 $ 650
EM2 2 301-600 $ 1245
EM3 4 601-1200 $ 2495
P1 8 1201-2400 $ 4995
P2 16 2401-4800 $ 9995
P3 32 4801-9600 $ 19995

Dodatkowo w planach P – zyskujesz prawo do uruchomienia Power BI Report Server na własnym serwerze/serwerach, których ilość rdzeni nie przekracza ilości rdzeni zgodnej z danym planem Power BI Premium.

Czyli robi się coraz ciekawiej…trzeba wiedzieć, kiedy przychodzi moment, w którym warto sięgnąć po Power BI Premium. Czas na analizę kilku scenariuszy mając dotychczasową wiedzę (kolejna jeszcze za moment).

Przykład #1

Ilość użytkowników: 5 kierowników departamentów

Scenariusz użycia: Każdy z kierowników tworzy raporty, które prezentuje podczas spotkań zespołu. Dodatkowo raporty służą kierownikom na potrzeby własne – monitorowania wydajności własnego departamentu. Raporty nie są współdzielone pomiędzy użytkownikami. Kierownicy przeglądają raporty poprzez przeglądarkę internetową (powerbi.com) oraz na własnych telefonach (aplikacja mobilna).

Rozwiązanie:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI (free) (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Koszt licencji: $0

Przykład #2

Ilość użytkowników: 5 kierowników departamentów

Scenariusz użycia: Każdy z kierowników tworzy raporty, które prezentuje podczas spotkań zespołu. Dodatkowo raporty służą kierownikom na potrzeby własne – monitorowania wydajności własnego departamentu. Raporty nie są współdzielone pomiędzy użytkownikami. Kierownicy przeglądają raporty poprzez przeglądarkę internetową (powerbi.com) oraz na własnych telefonach (aplikacja mobilna). Jeden z kierowników chciałby również skorzystać z opcji subskrypcji, aby otrzymywać cyklicznie zrzut raportów w formie maila.

Rozwiązanie:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI (free) (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Kierownik departamentu (z opcją subskrypcji raportów) Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App


Koszt licencji:
1 licencja Power BI Pro $10/miesiąc

Przykład #3

Ilość użytkowników: 5 departamentów, 5 kierowników departamentów oraz 5 użytkowników per departament

Scenariusz użycia: Każdy z kierowników tworzy raporty, które prezentuje podczas spotkań zespołu. Dodatkowo raporty służą kierownikom na potrzeby własne – monitorowania wydajności własnego departamentu. Kierownicy udostępniają raporty swoim współpracownikom w ramach swoich departamentów. Kierownicy i ich współpracownicy przeglądają raporty korzystając z przeglądarki internetowej (powerbi.com) oraz na własnych telefonach (aplikacja mobilna).

Rozwiązanie:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App


Koszt licencji:
30 licencji Power BI Pro $300/miesiąc

Przykład #4.1

Ilość użytkowników: 5 departamentów, 5 kierowników departamentów oraz 25 użytkowników per departament

Scenariusz użycia: Każdy z kierowników tworzy raporty, które prezentuje podczas spotkań zespołu. Dodatkowo raporty służą kierownikom na potrzeby własne – monitorowania wydajności własnego departamentu. Kierownicy udostępniają raporty swoim współpracownikom w ramach swoich departamentów. Kierownicy i ich współpracownicy przeglądają raporty korzystając z przeglądarki internetowej (powerbi.com) oraz na własnych telefonach (aplikacja mobilna).

 Rozwiązanie:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App


Koszt licencji:
130 licencji Power BI Pro $ 1300/miesiąc

I teraz uwaga, a co gdybyśmy zmienili scenariusz wprowadzając do użycia dedykowaną aplikację, w której osadzone zostaną raporty dla pracowników departamentów.

Przykład #4.2

Ilość użytkowników: 5 departamentów, 5 kierowników departamentów oraz 25 użytkowników per departament

Scenariusz użycia: Każdy z kierowników tworzy raporty, które prezentuje podczas spotkań zespołu. Dodatkowo raporty służą kierownikom na potrzeby własne – monitorowania wydajności własnego departamentu. Kierownicy przeglądają raporty poprzez przeglądarkę internetową (powerbi.com) oraz na własnych telefonach (aplikacja mobilna). Dodatkowo kierownicy udostępniają raporty swoim współpracownikom w ramach swoich departamentów poprzez stworzoną na te potrzeby aplikację web i osadzone w niej raporty

 Rozwiązanie:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu Power BI Free (powerbi.com)
Organizacja Power BI Premium Plan EM1


Koszt licencji:
5 licencji Power BI Pro $ 50/miesiąc + Power BI Premium EM1 $650/miesiąc, czyli łącznie $700/miesiąc

Jak widać użycie licencji premium (plany EM) może wymagać dodatkowych elementów – typu własna aplikacja, pozwala jednak ograniczyć znacząco koszt rozwiązania.

Zobaczmy jeszcze jeden scenariusz gdy zmodyfikujemy przykład #4.1 pozostawiając wymaganie dostępu do raportów przez stronę powerbi.com oraz zwiększając ilość użytkowników per departament do 100

Przykład #4.3

Ilość użytkowników: 5 departamentów, 5 kierowników departamentów oraz 125 użytkowników per departament

Scenariusz użycia: Każdy z kierowników tworzy raporty, które prezentuje podczas spotkań zespołu. Dodatkowo raporty służą kierownikom na potrzeby własne – monitorowania wydajności własnego departamentu. Kierownicy udostępniają raporty swoim współpracownikom w ramach swoich departamentów. Kierownicy i ich współpracownicy przeglądają raporty korzystając z przeglądarki internetowej (powerbi.com) oraz na własnych telefonach (aplikacja mobilna).

 Rozwiązanie #1:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App


Koszt licencji:
630 licencji Power BI Pro $ 6030/miesiąc

Rozwiązanie #2:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu Power BI Free (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Organizacja Power BI Premium Plan P1


Koszt licencji:
5 licencji Power BI Pro $ 50/miesiąc + 1 licencja Power BI Premium $4995/miesiąc, czyli łącznie $5045/miesiąc

Przykład #4.4

Ilość użytkowników: 5 departamentów, 5 kierowników departamentów oraz 125 użytkowników per departament

Scenariusz użycia: Każdy z kierowników tworzy raporty, które prezentuje podczas spotkań zespołu. Dodatkowo raporty służą kierownikom na potrzeby własne – monitorowania wydajności własnego departamentu. Kierownicy udostępniają raporty swoim współpracownikom w ramach swoich departamentów. Kierownicy i ich współpracownicy przeglądają raporty korzystając z przeglądarki internetowej (powerbi.com) oraz na własnych telefonach (aplikacja mobilna). W każdym departamencie spośród 125 użytkowników jest 5, którzy wspierają kierowników w tworzeniu raportów

Rozwiązanie #1:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App


Koszt licencji:
630 licencji Power BI Pro $ 6030/miesiąc

Rozwiązanie #2:

Rola Wymagany produkt/usługa
Kierownik departamentu Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu Power BI Free (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Pracownik departamentu tworzący raporty Power BI Desktop

Power BI Pro (powerbi.com)

Power BI Mobile App

Organizacja Power BI Premium Plan P1


Koszt licencji:
30 licencji Power BI Pro $ 50/miesiąc + 1 licencja Power BI Premium $4995/miesiąc, czyli łącznie $5295/miesiąc

A gdzie w tej układance jest miejsce dla Power BI Embedded?

Analizując możliwości Power BI Premium wydaje się, że spełnia on wymagania scenariuszy typu SaaS (dostęp do raportów poprzez powerbi.com), jak również wspiera tworzenie własnych aplikacji, których częścią są raporty Power BI. Zarówno plany EM jak i P mogą być wykorzystane przez developerów tworzących aplikacje.

Wszystko super, jest jedno wyzwanie – zwłaszcza gdy tworzymy własne aplikacje (jak w przykładzie #4.2). Licencjami Power BI Premium zarządza się poprzez portal administracyjny Office 365/Power BI, a zakupu planów Premium dokonuje się poprzez sklep online lub w ramach umów licencjonowania grupowego (EA,MPSA,Open). Tym samym jest to proces funkcjonujący raczej w sposób zbliżony do zakupu licencji O365 już procesu wytwórczego aplikacji, której poszczególne komponenty to usługi platformy Azure. Co więcej, jeśli wytwórcą aplikacji jest firma tworząca aplikacje dla swoich klientów, klasyczny ISV, który chciałaby dostarczyć wytworzoną aplikację w oparciu o komponenty platformy Azure. W takim scenariuszu to Power BI Premium jest „najsłabszym” ogniwem. Właśnie dlatego wraz z początkiem października, wprowadzony został Power BI Embedded, który adresuje potrzeby developerów i twórców oprogramowania ISV.

Tak długo jak nie ma potrzeby korzystania z raportów z wykorzystaniem powerbi.com, można rozważać użycie Power BI Embedded na potrzeby rozwoju własnych aplikacji.

Kilka faktów dot. Power BI Embedded:

 • zarządzany z poziomu platformy Azure
 • analogicznie do Power BI Premium oferuje kilka planów, które różnią się od siebie wydajnością
 • olbrzymią zaletą Power BI Embedded jest swoboda zarządzania zasobami. Podczas gdy Power BI Premium to zobowiązanie miesięczne, a częściej roczne w ramach umowy grupowej, Power BI Embedded jak każda usługa Azure działa w modelu konsumpcyjnym. Płacimy za faktyczny czas działania, co pozwala:
  • Dynamicznie dostosować wydajność usługi do potrzeb aplikacji w dowolnym momencie (poprzez zmianę planu)
  • Ograniczyć koszty poprzez zatrzymanie/wznowienie usługi
Plan Łączna ilość rdzeni Wydajność Koszt wg cen katalogowych
A1 1 1-300 $ 750
A2 2 301-600 $ 1494
A3 4 601-1200 $ 2994
A4 8 1201-2400 $ 5994
A5 16 2401-4800 $ 11994
A6 32 4801-9600 $ 23994
Zakończmy tę nierówną walkę ( jeśli dotarłes(-aś) do tego miejsca – szacunek, bo wiem, że sporo treści za Tobą)….

Reasumując Power BI Embedded to idealne rozwiązanie, gdy tworzysz własne aplikacje i szukasz sprawdzonego silnika raportów, niezależnie czy są to aplikacje wewnętrzne czy też dedykowane dla Twoich klientów. Jeśli natomiast planujesz dystrybucję raportów w ramach portalu powerbi.com, a liczba użytkowników z nich korzystających wskazuje, że zakup licencji Pro nie jest optymalny kosztowo, ani nie jest uzasadniony poprzez wymagane funkcjonalności (użytkownicy będą tylko przeglądać raporty) oraz dodatkowo chcesz wykorzystać mechanizm aplikacji Power BI do dystrybucji raportów, to zdecydowanie plany Premium P1,P2,P3 są dla Ciebie!

Jednak najbardziej zdezorientowanym można czuć się stojąc przed decyzją EM1/2/3 (Power BI Premium) czy też A1/A2/A3 (Power BI Embedded). W takim scenariuszu kluczowe różnice to:

 • elastyczność zmian wydajności, którą daje Power BI Embedded
 • forma zakupu Azure vs Office
 • całkowity koszt – mimo wszystko Power BI Embedded jest nieco droższy, co w scenariuszach wykorzystania Power BI 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku może przemawiać na korzyść Power BI Premium

W kolejnych odsłonach seria pytań i odpowiedzi adresujące opisane w tym artykule zagadnienia.