Gotowe raporty i pulpity nawigacyjne dla Twojej usługi – wykorzystaj dobrze PowerBI

Usługi z których korzystamy…

Każdy z nas w swojej codziennej pracy wykorzystuje kilka, a nawet kilkanaście różnych aplikacji. Niezależnie czy jest to CRM, system zgłoszeń czy zarządzania projektami, a może narzędzie do realizacji kampanii mailingowej, w pewnym momencie dochodzimy do punktu, w którym warto byłoby raportować i analizować, to co w danym narzędziu udało się zrealizować. Z reguły narzędzie posiada “jakiś” moduł raportowy, w praktyce najczęściej raporty są zupełnie nie funkcjonalne lub po prostu nie dostarczają odpowiedniej wartości. Jak radzić sobie w takiej sytuacji?

Power BI na ratunek!

Pomysłem realizowanym niemal od początku rozwoju Power BI (v2)  jest koncepcja predefiniowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych dla rożnych usług. Raporty/Pulpity powstają w wyniku skorzystania z przygotowanych wcześniej “paczek”. Wraz z rozwojem Power BI takich gotowych “paczek” powstaje coraz więcej, co ważne możliwe jest również tworzenie takich paczek na potrzeby własnej organizacji.

Czy zatem jest “paczka”?

Korzystam z określenie roboczego “paczka” ponieważ jakiś czas temu rozwiązanie przedstawiane było jako Content Pack, następnie ewaluowało do postacji AppSource. Niezależnie od użytek nazwy, efekt jest podobny. “Paczka” to stworzony w oparciu o wskazaną usługę zestaw danych, na bazie którego powstały raporty, które z koleji posłużyły do zbudowania pulpitów nawigacyjnych. Kto je zbudował? Jak już wspomniałem “paczki” rozwijane są przez grupę produktową – w przypadku publicznie dostępnych rozwiązań lub przez dowolną osobę w organizacji, które następnie publikuje wytworzone przez siebie rozwiązanie wyłącznie w ramach organizacji. Czy to zatem oznacza, że Power BI dostarcza gotowe raporty dla dowolnej usługi? Oczywiście, że nie! Rozwiązania dotyczą konkretnych usług, które zostały uznane za najczęściej wykorzystywane/popularne lub rozwojowe. Znajdziemy w zakresie tych usług zarówno usługi Microsoft np. Dynamics 365, jak również usługi firm trzecich. Więcej szczegółów zawarliśmy w 18 odcinku Power BI w praktyce

Jeszcze szerszy opis znajduje się na stronach Power BI

  • https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-service-organizational-content-packs-introduction/
  • https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-service-organizational-content-pack-tutorial-create-and-publish/
  • https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-service-create-apps/
Dla wymagających powstaje znacznie więcej…

Jeśli mimo przedstawionych powyżej możliwości szukasz jeszcze więcej, to warto zainteresować się nieco inną koncepcją realizowaną równolegle w obszarze Power BI, jaką są Szablony rozwiązań (solution templates). W tym przypadku wraz z predefiniowanym zestawem danych i raportami tworzony jest zestaw usług, który pozwala na realizację pełnego procesu zasilenia struktur na potrzeby raportowania (np. bazy danych) korzystając z odpowiedniego systemu źródłowego. Idealnym przykładem takiego rozwiązania jest szablon dla SCCM, który na potrzeby raportowania tworzy odpowiedni zestaw tabel w SQL DB. Utworzone struktury zasilane są w ramach automatycznie zbudowanego procesu .

  • https://appsource.microsoft.com/en-us/product/web-apps/microsoft-powerbi.pbisolntemplate_sccm?tab=Overview

Analogicznie można stworzyć rozwiązanie, które w sposób ciągły pozyskuje dane z kanałów typu Twitter i odkłada je w przygotowanej na potrzeby rozwiazania bazie.Osobiście bardzo cenie sobie tego typu rozwiązania, ponieważ pozwalają w znaczący sposób skrócić czas niezbędny na uruchomienie całości oczekiwanej funkcjonalności. Więcej szablonów można zobaczyć na stronach Microsoft: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=pbi-solutiontemplates

Analogicznie można stworzyć rozwiązanie, które w sposób ciągły pozyskuje dane z kanałów typu Twitter i odkłada je w przygotowanej na potrzeby rozwiazania bazie.Osobiście bardzo cenie sobie tego typu rozwiązania, ponieważ pozwalają w znaczący sposób skrócić czas niezbędny na uruchomienie całości Gotowe raporty i pulpity nawigacyjne dla Twojej usługi – wykorzystaj dobrze Power BIoczekiwanej funkcjonalności. Więcej szablonów można zobaczyć na stronach Microsoft: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=pbi-solutiontemplates