Diamond

Tydzień pod znakiem brylantów…

Power BI w praktyce – Tydzień 3

Wczoraj (poniedziałek), zgodnie z planem ukazał się trzeci odcinek Power BI w praktyce. Tym razem dotykamy z Pawłem tematu nieco bardziej złożonego – miary YoY, MoM, YTD to pewien standard w codziennej analizie danych. Ich implementacja w Power BI nie należy, a raczej nie należała do najłatwiejszych do czasu pojawienia się opcji Szybkich miar (Quick measures). Ich wykorzystanie oznacza ZERO kodu DAX dla wprowadzenia w modelu m.in. wyżej wymienionych miar. Warto zobaczyć

Brylant w świecie Power BI – Power BI Premium

Jednak to nie koniec. Wczoraj rozpoczął się w Seattle – Microsoft Data Insights Summit. Konferencję otwierał keynote James Phillips, Corporate Vice President of Microsoft’s Business Applications. Podczas tej sesji zobaczyć można było co czeka nas w Power BI i Power BI Desktop w najbliższych 3 miesiącach – wygląda na to, że będzie działo – ale o tym w oddzielnym wpisie. Podczas sesji ogłoszono również dostępność Power BI Premium oraz Power BI Report Server. O samym Power BI Premium przeczytać można w jednym z moich poprzednich wpisów. To co dla mnie było i jest szalenie istotne to strategia dotycząca wykorzystania Power BI Premium jako usługi zarówno na potrzeby rozwiązań tworzonych jako niezależnie dostępne raporty i pulpity nawigacyjne, ale również integracja i osadzanie raportów we własnych aplikacjach czy też aplikacjach/portalach takich jak SharePoint.

A co z Power BI Embedded?

Do tej pory elementem wykorzystywanym w scenariuszach integracji z Power BI, zwłaszcza w aplikacjach wytwarzanych przez ISV był Power BI Embbeded. Obecnie to własnie Power BI Premium adresuje również ten obszar funkcjonalny. W tym miejscu pierwszy komentarz – moim skromnym zdaniem to bardzo dobry krok – uspójnienie rozwiązań oferowanych dla firmy do wewnętrznego wykorzystania jak i szerokiej dystrybucji raportów wraz z ich integracją z aplikacjami. Takie podejście daje przede wszystkim o wiele więcej elastyczności  w wykorzystaniu Power BI w wytarzanych aplikacjach. Do tej pory Power BI Embedded wymuszał korzystanie z SQLDB lub SQLDW jako źródło danych. Obecnie dzięki uspójnieniu API, możliwe będzie wykorzystanie wielu dodatkowych źródeł danych.

Drugim ważnym elementem jest kwestia cenowa. Power BI Embedded oferowany w modelu ceny/sesję generuje dość spore wyzwanie związanej z szacowaniem ceny jego użycia ( jak wyliczyć ilość sesji, które wygenerują użytkownicy aplikacji ?) Tymczasem Power BI Premium to obecnie 6 planów. 3 z nich oznaczone odpowiednio P 1/2/3, mogą być wykorzystywane zarówno w formie SaaS, czyli raporty, pulpity nawigacyjne, data set’y dostępne poprzez witrynę powerbi.com, we własnych aplikacjach (opcja embedded) oraz dodatkowo z prawem do uruchomienia serwera Power BI Report Server we własnej organizacji.

Poziomy usług

Plany grupy P zaczynają się od P1, którego użycie oznacza koszt miesięczny na poziomie $4995. O ile w przypadku dużych organizacji takie model wydaje się bardzo optymalny, to już dla ISV produkujących własną aplikację i korzystających z Power BI jako modułu raportowego/wizualizacji próg $4995 jest stosunkowo wysoki. Właśnie w tym celu wprowadzone zostały plany dedykowane do zastosowań embedded. Plany oznaczone jako EM 1/2/3 w kolumnie “sposób wdrożenia” posiadają wyłącznie oznaczenie PaaS i mały przypis, który wskazuje, że raporty publikowane w ramach tych poziomów usługi Premium mogą być przeglądane wyłącznie poprzez inne aplikacji, a ich wywołanie ma następować poprzez API. Co to oznacza? Chcąc skorzystać z plany EM należy stworzyć własną aplikację, w której osadzone zostaną raporty lub kupić taką aplikację od ISV, który ją wytworzył.

No dobrze dobrze, a co np. z SharePoint’em i osadzaniem raportów w SharePoint z wykorzystaniem dostępnej do tego kontrolki Power BI. Nie ma problemu – wspomnianą aplikacją, w której osadzony zostaje raport, może być również SharePoint. Co to oznacza? Stosunkowo dużą obniżkę cenową. EM1 to poziom $625/miesiąc.

A skąd mam wiedzieć czy wystarczy mi opcja EM1, a może jednak EM2?

Należy pamiętać, że każdy z poziomów usługi Power BI Premium określony został dokładnie w zakresie zasobów jakie przydzielane są do obsługi danego środowiska. Dla przykładu P3 to aż 32 v-rdzenie, 16 przeznaczonych na warstwę backend oraz 16 na warstwę front-end. Dla porównania EM1 to 1 v-rdzeń, z czego 0,5 rdzenia na  front-end oraz 0,5 na back-end. Jak zatem policzyć wymagany poziom usługi? Dla każdego z poziomu usług przypisany został określony przedział wywołań renderowania strony na godzinę (nie chodzi tutaj o limit, a raczej poziom przy którym usługa zapewnia odpowiedni poziom wydajności). Dla przykładu w przypadku EM1 to poziom wywołań 1-300, podczas gdy P3 to < 4801. Zestawienie wartości “max page renders at peak hour” dla każdego poziomu usługi znajduje w tabeli poniżej:

Power BI Premium Table

Jak z kolei obliczyć maksymalny poziom wywołań na godzinę, do którego należy się odnosić? Kilka sposobów wyliczenia zostało zawartych w dokumencie poświęconym planowaniu wydajności dla rozwiązań Power BI Premium ( How to plan capacity for embedded analytics with Power BI Premium).

Temat wart uwagi, dalszej obserwacji oraz przetestowania, aby nabrać wprawy w szacowaniu zapotrzebowania na wydajności usługi, a tym samym własnej aplikacji.