Brakujący element układanki #PowerBI…czyli #PowerBIPremium w cieniu Microsoft Business Forward

Po ogłoszonych dzisiaj zmianach w PowerBI, mogę śmiało napisać, że platforma Microsoft w obszarze BI i Analityki to najbardziej elastyczne rozwiązanie dostępne w chmurze jak i  ramach własnej infrastruktury.  Wszystkie informacje zawarte w artykule poniżej należy traktować jako informacyjne, które mogą podlegać zmianą przed finalną dostępnością usługi.

Słowo historii…

Prawie dwa lata temu, w lipcu 2015 roku, Power BI startował jako niezależna usługa(wcześniej część O365 oferowana z data center Microsoft na całym świecie. Sukcesywnie wprowadzany zmiany (aktualizacje wydawane w cyklach miesięcznych) doprowadziły usługę do bardzo zaawansowanego poziomu funkcjonalnego zarówno od strony rozwiązań klasy self service BI, jak również obszaru ekstrakcji i transformacji danych, dzięki zintegrowanemu silnikowi Power Query. Obsługa ponad 60 różnych źródeł, możliwość swobodnej transformacji, a w efekcie wizualizacja danych w oparciu o pre-definiowane lub samodzielnie przygotowane (lub pobrane z repozytorium) kontrolki , to tylko podstawowa funkcjonalność usługi.

Wydajność rozwiązania, to głównie zasługa architektury PowerBI, której głównym elementem jest back-end, zbudowany w oparciu o wydajny i stabilny silnik tabular Analysis Services (dostępny również w SQL Server, jak również ostatnio w formie usługi oferowanej na platformie Azure).

PowerBIArchitecutreOnline.png

Od strony biznesowej Power BI to swobodne konstruowanie pulpitów nawigacyjnych (w oparciu o wizualizacje z różnych raportów), automatyczne subskrypcje i przede wszystkim dostęp do informacji  w każdym miejscu (dzięki dedykowanym aplikacjom na urządzenia mobilne, niezależnie od platformy iOS, Android, Windows).

Brakujący klocek układanki…

Niemal od momentu startu usługi pojawiały się głosy użytkowników o potrzebie możliwości korzystania z tego typu rozwiązania w zaciszu własnej infrastruktury. Wydawało się wtedy, że przeniesienie usługi typu „born in cloud” przez Microsoft do modelu on-premises nie wydarzy się. Tym bardziej, że wraz z premierą SQL Server 2016 usługa raportowa Reporting Services rozszerzona została o funkcjonalności raportowania mobilnego (ex-Datazen). Tymczasem niespełna pół roku po premierze SQL Server 2016 ze wspomnianymi funkcjonalnościami przedstawiono wersję Technology Preview Power BI & Reporting Services, czyli rozszerzonej wersji usługi raportowej, pozwalającej na publikację i renederowanie raportów Power BI wewnątrz własnej infrastruktury. Stało się wtedy jasne, że jest to krok do realizacji strategii, którą od pewnego czasu Microsoft konsekwentnie realizuje. Założeniem strategii jest zapewnienie dostępu do pełnego stosu rozwiązań w obszarze Business Intelligence i Analityki, zarówno w chmurze jak i własnym data center. Efektem realizacji strategii było m.in. udostępnienie usług silnika relacyjnego OLTP oraz DW (SQL Database oraz SQL Data Warehouse) jak i ostatnio usługi Analysis Services na platformie Azure. Dla przykładu w przypadku rozwiązań on-premises, od niedawna możliwe jest korzystanie z algorytmów zaawansowanej analityki (dobrze znanych z Azure Machine Learning) w postaci biblioteki Microsoft ML dostępnej dla R Server/R Services.

PowerBIArchitecutre.png

Jednak nie tylko kwestia dostępności usługi online/on-premises była zauważalna. W przypadku PowerBI, oferowanego w modelu Free oraz Pro, dostrzec można było pewną lukę. W przypadku utworzenia raportu, wykorzystującego funkcjonalności typu Pro (np. podłączenie do bazy danych w trybie zapytań bezpośrednich) WSZYSCY użytkownicy takiego raportu potrzebowali licencji Pro (licencjonowanie na użytkownika), co w przypadku znaczącej ilości użytkowników stanowiło to poważne przedsięwzięcie finansowe i licencyjne.

PowerBI Premium lekiem na całe zło….

Dzisiaj, w cieniu Microsoft Business Forward, ogłoszona została usługa PowerBI Premium. Usługa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą korzystać z rozwiązań PowerBI na szeroką skalę na możliwie najwyższym poziomie wydajności.

PBPremium.png

PowerBI Premium oferowany jest w formie usługi opartej o wydzieloną dla klienta infrastrukturę, o określonej konfiguracji wydajnościowej. Wykorzystanie PowerBI Premium polega na stworzeniu dedykowanej przestrzeni na potrzeby publikacji raportów przygotowanych przez użytkowników posiadających licencję PowerBI Pro. Publikacja do przestrzeni PowerBI Premium odbywa się w oparciu o mechanizm aplikacji Power BI. PowerBI Apps to zestaw pulpitów nawigacyjnych/raportów/źródeł danych zbudowany przez użytkownika publikującego, opatrzonych odpowiednim zestawem uprawnień. W efekcie utworzona aplikacja trafia do dedykowanej przestrzeni, dla zapewnienia określonej wydajności i dostępności dla standardowych użytkowników.

PublishApp

W efekcie Power BI Premium to rozwiązanie pozwalające na zaadresowanie przynajmniej dwóch standardowych scenariuszy:

Scenariusz 1 – publikacja raportów dla szerokiego grona odbiorców

Raporty tworzone przez wąską grupę użytkowników wymagają przypisania użytkownikom licencji PowerBI Pro. Raporty trafiają do stworzonej przestrzeni roboczej (workspace), jednak każdy z użytkowników, którym raport/pulpit ma zostać udostępniony wymaga przypisania użytkownikowi licencji PowerBI Pro. Dodatkowo raporty umieszczone w przestrzeni roboczej mają określoną wydajność, jako, że jest element współdzielonej architektury. W efekcie dostęp do raportów jest ograniczony do wąskiego grona.

Dla optymalnego zaadresowania scenariusza, wystarczy aktywować Power BI Premium w efekcie czego nieograniczona liczba użytkowników uzyskuje dostęp do publikowanej treści.

Scenariusz 2 – ograniczona wydajność rozwiązania, rozszerzone dzięki Power BI Premium

W określonych momentach czasu, dostęp do raportów wymagany jest dla większej liczby osób. Taki scenariusz wymaga obecnie znaczącej liczby licencji (Power BI Pro), jak również jest narażony na problemy wydajnościowe. Użycie Power BI Premium to możliwość przeniesienie wybranej zawartości do dedykowanego obszaru Premium na określony czas, zwiększając tym samym  dostępność jak i stabilność oferowanego rozwiązania.

Power BI Premium to także prawo do rozwiązania we własnej infrastrukturze….

Wraz z aktywacją usługi Power BI Premium, oprócz dedykowanej przestrzeni na raporty online(opisanej w powyższych przykładach) zyskujemy również prawo do uruchomienia dedykowanego serwera w ramach własnej infrastruktury. W przypadku rozwiązania we własnej infrastrukturze korzystamy z Power BI Report Server. Power BI Report Server to dedykowane wystąpienie usługi raportowej. Serwer dostępny jest jako niezależnie od SQL Server konfigurowany i instalowany element (dedykowana instalacja). Usługa raportowa, co prawda wymaga silnika SQL Server Analysis Services jako źródło danych dla tworzonych raportów, ale może to być zupełnie oddzielny serwer.

Należy jednak pamiętać, że dla użytkowników publikujących raporty w ramach Power BI Report Server potrzebne są licencje Power BI Pro (per user)

PowerBISSRS

Co ważne, w przypadku zakupu subskrypcji PowerBI Premium zyskujemy możliwość jednoczesnego wykorzystania usługi w chmurze oraz we własnej infrastrukturze w formie Power BI Report Server JEDNOCZEŚNIE.

Uwaga!
Power BI Report Server (on premises) jest również dostępny dla klientów posiadających SQL Server Enterprise Edition jako benefit Software Assurance

SQL Server Enterprise Edition per-core customers with active Software Assurance (SA) will also have the rights to deploy Power BI Report Server through SA entitlement.

Źródło: https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2017/05/03/introducing-power-bi-report-server-for-on-premises-power-bi-report-publishing/

Power BI Report Server – kilka faktów
 • Instalator pobierany niezależnie od SQL Server
 • Kilka aktualizacji na rok
 • Publikacja raportów z poziomu Power BI Desktop do Power BI Report Server
 • Dostępne są raporty (brak pulpitów nawigacyjnych, „szybkiej” analityki, Q&A)
 • Wykorzystuje silnik SSRS (Power BI Report Server należy traktować jako rozszerzoną postać SSRS)
 • Power BI Report Server wspiera również standardowe raporty SSRS
 • Dostępna oddzielna wersja Power BI Desktop z możliwością publikacji raportów do Power BI Report Server
 • Wymaga silnika SQL Server Analysis Services (Tabular lub MD) do przechowania metadanych
 • Możliwość instalacji Power BI Report Server oraz SSRS na tej samej maszynie co SSRS 2017
Jak wygląda portfolio usług PowerBI

Portfolio PowerBI prezentuje się dzisiaj dość interesująco. Dostępne wersje rozpoczynają się od darmowych licencji (Power BI Desktop, Power BI Free), poprzez wersję Pro, licencjonowana w modelu na użytkownika, aż po wersję Premium, licencjonowana w modelu wirtualnych rdzeni.

PowerBIPortfolio.png

Zastanawiasz się pewnie jak określić poziom usługi PowerBI Premium, który będzie potrzebny do zaadresowania potrzeb Twojej organizacji. Chcesz również poznać cenę rozwiązania? W tym celu powstał dedykowany kalkulator, który wspomaga wyliczenia w zakresie potrzebnej wydajności.

Warto również wiedzieć co w rzeczywistości kryje się za poszczególnymi poziomami usługi Premium? Poniższa tabelka odpowiada dość jednoznacznie na to pytanie.

Capacity

Skoro wiemy jak wyglądają parametry mocy obliczeniowej przeznaczone dla usługi,  warto zadać pytanie o przestrzeń na dane. W przypadku PowerBI Pro, limit danych w ramach subskrypcji to 10 GB. W momencie aktywacji PowerBI Premium obszar przeznaczony na publikację raportów to 100 TB.

Uff….

Jeśli czytasz to zakończenie – to po pierwsze gratuluję wytrwałości (!), mam też nadzieję, że ten artykuł przybliżył Ci nieco koncepcję wprowadzanego na rynek PowerBI Premium. Usługa oferowana będzie jeszcze w drugim kwartale 2017 (hmm… czyli maj lub czerwiec 🙂 ) i dostępna będzie w regionach, z których obecnie świadczona jest usługa Power BI.
W przypadku PowerBI Report Server już dzisiaj można testować usługę w oparciu o dostępną wersję zapoznawczą, a wraz z dostępnością PowerBI Premium możliwa będzie instalacja finalnej wersji produktu.

stayinformed

Już niedługo Q&A poświęcony PowerBI Premium – stay tuned!

A jeśli chcesz porozmawiać o PowerBI Premium lub innych zagadnieniach dotyczących rozwiązań w obszarze analityki i BI, zapraszam do kontaktu, chętnie porozmawiam przy kawie o kierunku rozwoju platformy danych Microsoft, jak i Twoich potrzebach w tym obszarze!

Źródła:

2 Replies to “Brakujący element układanki #PowerBI…czyli #PowerBIPremium w cieniu Microsoft Business Forward”

 1. Adrian Chodkowski

  Świetny artykuł – dzięki! Pojawia się tutaj pytanie czy gdy posiadamy SA to użytkownicy dodatkowo potrzebują licencji Power BI PRO? Jeśli dobrze zrozumiałem to wersja on-premise będzie mogła mieć jedynie SQL Server DB lub SSAS jako źródło danych – zgadza się?

  • Bartłomiej Graczyk

   Adrian, co do licencji PowerBI Pro – to tak każdy kto będzie publikował raporty na PowerBI Report Server będzie potrzebował mieć “przypisaną” licencję Power BI Pro. Co do źródeł dla wersji on-premises musimy poczekać do wersji GA…

Comments are closed.