Europejska Inicjatywa Przejrzystości – zróbmy to przejrzyście i czytelnie, dzięki #PowerBI

Po chwili przerwy wracam do eksplorowania danych pochodzących od instytucji publicznych. Tym razem na stronach danepubliczne.gov.pl trafiłem na dane pochodzące z Ministerstwa Rozwoju. Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie.

Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich. Dane aktualizowane są w cyklach kwartalnych i pozwalają uzyskać dość szczegółowe informacje o przyznanych dofinansowaniach. Ministerstwo Rozwoju dostarcza dane w formie

Przetworzone dane trafiły oczywiście na aka.ms/DanePubliczne – zachęcam do odwiedzin.