Echa #MSDataAmp….#vNext to już przeszłość…Czas na #SQLServer2017

Microsoft Data Amp właśnie dobiegł końca. Jak Ci się podobało?

Oto 10 najważniejszych informacji, które pojawiły się podczas dzisiejszego wydarzenia, zebrane specjalnie dla Ciebie w jednym miejscu do przeczytania w mniej niż 10 minut!

SQL Server vNext to już historia, od dzisiaj oficjalnie mówimy o SQL Server 2017

Nie wiem czy wiesz, ale to pierwsza wersja SQL Server, która ukaże się rok po roku. Dla przypomnienia poprzednia premiera (SQL Server 2016) miała miejsce 1 czerwca 2016. Czy zatem wersja 2017 to coś na co warto zwrócić uwagę? Zdecydowanie!

SQL Server 2017 jako pierwsza wersja w historii dostępna będzie na różnych platformach systemu operacyjnego. Windows ? Linux, a może Docker? Wybór zależy wyłącznie od Ciebie.

Już dzisiaj masz dostęp do opublikowanej właśnie wersji CTP 2.0, a w niej:

Wsparcie dla zapytań grafowych 

Microsoft wprowadza do SQL Server natywne przetwarzanie grafowych baza danych, umożliwiając użytkownikom śledzenie zależności między podmiotami i uzyskiwanie informacji o zależnościach wynikających z połączonych danych. Podejście grafowe jest idealnie dostosowane do aplikacji, w których użytkownicy potrzebują wyodrębnić informacje z różnych fragmentów połączonych danych, na przykład IoT, wykrywanie nadużyć, rekomendacje czy analiza predykcyjna. Pierwsza wersja obsługi baz grafowych obejmuje operacje CRUD i rozszerzenia języka T-SQL w celu obsługi dopasowania wzorców.

Adaptacyjne przetwarzanie zapytań (Adaptive query processing)

SQL Server oraz SQL DB zyskuje nową rodzinę adaptacyjnych mechanizmów przetwarzania zapytań, które zwiększą wydajność bazy danych. Zapytania lub aktywności, które w przeszłości były trudne do dostrojenia za pomocą klasycznych metod mogą być obecnie usprawniane dzięki dostępności trzech nowych mechanizmów ( o nich więcej w kolejnych wpisach, a może dedykowany webinar? Zobaczymy! ). Na ten moment resumując w kilku słowach, funkcjonalność pozwoli SQL Server śledzić i uczyć się wykorzystania pamięci przez poszczególne zapytania, aby unikać nadmiarowego/zbyt małego przydziału pamięci, jak również przerzucania danych pomiędzy pamięcią bufora, a dyskiem. Funkcjonalności kryją się pod nazwami:
– interleaved execution for multi-statement table valued functions
– batch-mode execution adaptive joins
– batch-mode memory grant feedback

R Server/R Services wciąż żywy? TAK i ma nowe możliwości!

Wraz z wersją SQL Server 2016 wprowadzono R Services oraz niezależny produkt czyli Microsoft R Server. Dzisiaj Microsoft prezentuje  Microsoft R Server 9.1. Razem z MRS 9.1 otrzymujemy dostęp do bibliotek Machine Learning na wszystkich platformach wspieranych przez MRS czyli SQL,Windows,Linux, Hadoop & Spark, a w nich m.in. pre-trenowane modele do analizy tekstu,sentymentów i obrazów, a także wsparcie dla OCR, RxMerge i wiele innych.

R Service w SQL Server zyskuje wsparcie dla obsługi dodatkowego języka – tak, tak, oprócz języka R, wprowadzonego w wersji SQL Server 2016, najnowsza wersja będzie oferowała również wsparcie dla Python’a. Jednym zdaniem. Bycie poliglotą w świecie danych ma przyszłość. Python dostępny jest wersji CTP 2.0 SQL Server 2017 oraz Evaluation Center

SQL Server 2017 to pierwsza komercyjna baza danych oferująca obecnie rozwiązania klasy  Deep Learning.

GPU.png

A co w chmurach?

Azure i usługi z obszaru danych to niewątpliwie obok SQL Server jeden z głównych rozwijanych obecnie strumieni. Dla wielu migracja bazy danych do Azure (pomijając obawy i uprzedzenia do chmury) jest nieco ograniczona ze względu na fakt, że SQL Database mimo wielu możliwości, nie wspiera wszystkich elementów funkcjonalnych tradycyjnego SQL Server. Właśnie dlatego dzisiaj ogłoszono dwie istotne zmiany.

NOWA usługa  migracji danych, pozwalająca na realizację i usprawnienie migracji rozwiązań SQL Server oraz firm trzecich (Oracle,MySQL) do SQL Database Azure SQL Database w 5 krokach (struktury jak i dane)

Migration.png

Migrację umożliwi również rozszerzenie obecnych funkcjonalności w zakresie SQL Database.

Rozszerzenie SQL Database to dostęp do silnika SQL Server wspierającego funkcjonalności typu:

– SQL Agent, 3-częściowe nazwy obiektów, DBMail, CDC, Service Broker, Zapytania typy Cross-database + cross-instance
– Rozszerzenia: CLR + R
– SQL profiler, dodatkowe widoki dynamiczne DMVs oraz Xevents
– Natywne odtwarzanie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie dziennika transakcji oraz replikacja transakcyjna

SQL Database nie należy mylić z SQL Server uruchamianym w ramach maszyn wirtualnych. Wszystkie w/w elementy oferowane są w formie PaaS, co oznacza dużą elastyczność przy jednoczesnym szerokim wpływie na elementy konfiguracji rozwiązania i zgodność z dobrze znanym SQL Server

Co powiedziała Cortana?

Cortana Intelligence, czyli zestaw usług dostępnych w formie dedykowanych interfejsów API. Obecnie dostępnych jest 25 usług, których liczba sukcesywnie zwiększa się. 12 z nich dostępnych jest w formie finalnej(GA), a kolejne 13 znajduje się w fazie zapoznawczej (Preview). Usługi pozwalają m.in na rozpoznawanie twarzy, przetwarzanie tekstu, rozpoznawanie emocji, tłumaczenia, rozpoznawanie głosu, analizę zapisów video.

REKX4x.png

Dzisiaj do wersji finalnej(GA) dołączają API w zakresie:
– Rozpoznawanie/ porównywanie twarzy (Face)
– Zarządzania treścią (Content Moderator) oraz
– przetwarzanie obrazów (Computer Vision)

To jednak nie jest ostatnie słowo wypowiedziane przez Cortane.

Do obecnie dostępnej galerii gotowych rozwiązań (solution templates) pozwalający m.in na optymalizację kampanii marketingowej, analitykę telemetrii pojazdów czy przewidywania zapotrzebowania na produkcję. Rozwiązania dostępne są obecnie w galerii,

CortanaTemplates.png

Dzisiaj dołączają do nich personalizacja ofert, zarządzanie zapotrzebowanie połączone z optymalizacją cen oraz zarządzanie jakością dla sektora Retail:

cis

Azure Analysis Services dostępne w wersji finalnej(GA)

Część klientów przez ostatnie kilka miesięcy miała okazję testować usługę Azure Analysis Services. Analysis Services oferowane w formie PaaS to skalowalna, wydajna usługa do budowy użytecznych modeli danych (BI Semantic Model) wykorzystywanych przez biznes w codziennym raportowaniu i analityce, w narzędziach takich jak Excel, Power BI. Azure Analysis Services to dobrze znane z SQL Server rozwiązanie bazujące na silniku przetwarzania danych w pamięci.  Wraz z wersją finalną (GA) pojawiło się kilka dodatkowych poziomów wydajności usługi dla lepszego dopasowania do potrzeb biznesu (Standard,Basic oraz Developer). Usługa objęta jest również SLA, podobnie jak w przypadku innych usług PaaS oferowanych na platformie Azure np. SQL Database

A co w obszarze baz danych nosql – Azure Document DB

Nowe możliwości w zakresie wykorzystania DocumentDB, w szczególności w obszarze integracji ze Spark. Document DB to również unikalne SLA w zakresie dostępności czy spójności, a także opcje automatycznego indeksowania danych.

DocumentDB.png

Reasumując dużo ciekawych rzeczy, czas zweryfikować je w praktyce!