Premium RS – czyli wydajność ponad wszystko

W ubiegłym tygodniu światło dzienne ujrzał nowy poziom w ramach usługi Azure SQL Database. Premium RS, bo o ten poziom usługi tutaj chodzi, został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających pod względem wydajności IO rozwiązaniach?

Premium RS vs Premium?

Jeśli chodzi o kwestie wydajności, to obecnie parametry usługi Premium RS nie różnią się specjalnie od odpowiadających im usług Premium. Co prawda Premium RS na ten moment oferowana jest jedynie do poziomu PRS6 (odpowiednik P6), jednak patrząc na podsumowanie obu poziomów, nie widać różnic.

PremiumvsPremiumRS

Widać natomiast olbrzymią różnicę, bo aż 4 krotną, gdy sprawdzimy ceny usługi Premium oraz Premium RS (poniżej porównanie najwyższego planu Premium RS6 oraz Premium 6)

Premium

Czy to jedyna różnica? Oczywiście, jak to w życiu bywa – coś kosztem czegoś.

Istotnie Premium RS to dostęp do wysokiej wydajności oraz funkcjonalności takich jak przetwarzanie in-memory za bardzo przystępną cenę  – warto w tym miejscu zauważyć, że najniższy plan Premium RS1 oferujący 125 jednostek DTU i dostęp do funkcjonalności in-memory jest tańszy niż usługa S3, czyli usługa klasy Standard znaczniej niższej wydajności i mniejszej liczbie jednostek DTU.

Premium-Standard

Należy jednak pamiętać, że usługa poziomu Premium RS ma niższą dostępność (SLA) niż pozostałe usługi Premium oraz Standard. Tym samym korzystając z usług poziomu Premium RS należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie dostępności danych i możliwości ich potencjalnego odzyskania/przywrócenia, co zostało zresztą podkreślone nawet na stronach opisujących poziomy usług SQL Database

SLA

Źródło:https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-service-tiers

Kiedy zatem wybrać Premium RS?

Usługi poziomu Premium RS są dedykowane do zastosowań raportowo-analitycznych, w których możliwe jest przywrócenie danych np. poprzez ponowne ich załadowanie z systemów źródłowych, ale również w przypadku gdy potrzebna jest możliwość przetestowania funkcjonalności Premium przy zachowaniu niskiego kosztu rozwiązania (np. systemy testowe/developerskie/pre-produkcyjne)