[Ciekawostka] Pierwsza baza danych w formie usługi to ?

SQL Server był pierwszym rozwiązaniem bazodanowym oferowanym w formie pudełkowej produktem bazodanowym oraz relacyjną bazą danych świadczoną w formie usługi. SQL Server oferowany jako produkt, dostępny jest w sprzedaży od 1989 roku, a w formie usługi na platformie Azure od 2010 (2 lata później Amazon zaoferował własną usługę Relational Database Services