ASK ME ANYTHING – Mobility Partner potrzebny od zaraz

Poprzednia podróż po świecie chmur odbywała się z własnym bagażem licencji. Pojawiły się nawet konkretne zapisy dot. możliwości wykorzystania własnych licencji m.in. Wykorzystanie własnych licencji możliwe jest m.in w ramach  Microsoft Azure, ale również u innych partnerów, wpisanych na listę partnerów autoryzowanych (Authorized Mobility Partners (PDF, 1.31 MB)). W tym miejscu pojawiło się pierwsze z pytań, które jest również punktem wyjścia do dzisiejszej publikacji. Co dokładnie oznacza  Authorized Mobility PartnersW znaczącej większości są to partnerzy, których główną działalnością są  usługi hostingowe. W Polsce jest to kilku Partnerów, którzy z własnego data center, w ramach dedykowanej dla klienta lub współdzielonej infrastruktury oferują swoje usługi. Zakres usług zależy od Partnera i obejmuje np. środowiska maszyn wirtualnych z systemami Linux, Windows, bazy danych w formie usługi lub pre-konfigurowanej maszyny wirtualnej. Nie chcąc w tym miejscu nikogo wyróżniać, ani pominąć, pozwól, że nie wskażę żadnego z Partnerów działających na rynku polskim, którzy świadczą tego typu usługi.

Warto również zaznaczyć, że możliwości wykorzystania własnych licencji u Partnerów to tylko jedna z dostępnych dla klientów końcowych opcji. ( W tym miejscu informacja dla Partnerów – jeśli z jakiś powodów nie występujesz na liście Authorized Mobility Partners, to warto zgłosić się swojego sprzedawcy, z którym zawarto umowę Services Provider License Agreement (SPLA) ). W tym miejscu udało się dotrzeć do bardzo istotnego punktu, który zainteresować może zarówno klientów końcowych, którzy chcą wykorzystywać zewnętrzne data center. Zarówno platforma Azure jak i środowiska Partnerów Microsoft to bardzo dobre miejsce dla uruchomienia swoich rozwiązań. Co jednak gdy jako klient końcowy posiadamy licencje bez aktywnego Software Assurance lub nie posiadamy odpowiednich licencji w ogóle? Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z oferty dostawcy zewnętrznego, który wraz z udostępnianą usługą np. maszyny wirtualnej czy bazy danych, oferuje licencję, która umożliwia wykorzystanie danego środowiska. Jak to możliwe? W przypadku oferty Microsoft Azure można bez problemu skorzystać z maszyn wirtualnych z systemem Windows Server czy SQL Server. Takie maszyny dostarczane są w formie pre-konfigurowanej, a cena maszyny wirtualnej obejmuje również licencję na system operacyjny i SQL Server. Co ważne, zarówno w przypadku Windows Server jak i SQL Server wykorzystywanym w takim modelu, nie są potrzebne dodatkowo licencje dostępowe czyli CAL. Dla przykładu poniżej porównania ceny maszyny D1, działającej przez 744 godziny, czyli pełny miesiąc z systemem Linux oraz Windows(wliczonym w cenę maszyny wirtualnej).

Linux.png

windows

W tym miejscu mały disclaimer: podane powyżej ceny mają charakter orientacyjny, aktualne koszty mogą zależeć od umowy, regionu jak i aktualnych cen za oferowane usługi. Estymacji kosztów można dokonać za pomocą kalkulatora na stronie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku SQL Server, gdzie dodatkowo można wybrać pomiędzy edycjami SQL Server, które są dostępne:

sqlserver.png

Dobrze, a co w przypadku wspomniany partnerów, którzy w swojej ofercie dają możliwość skorzystania z maszyny Wirtualnej z systemem Windows lub SQL Server, a może SharePoint czy Exchange. Partnerzy, którzy swoim klientom oferują tego typu usługi wraz z licencjami na ich wykorzystanie korzystają ze wspomnianej już dzisiaj umowy SPLA. Umowa SPLA to przykład umowy, która pozwala na “wynajmowanie” licencji na oprogramowanie. W przypadku gdyby Partner  oferujący usługę swoim klientom zastosował w takim środowisku licencje nabyte przez siebie w ramach umowy Open czy MPSA nie mógłby świadczyć usług w oparciu o taką licencję (zabrania tego umowa licencyjna). Umożliwia to natomiast właśnie umowa SPLA.

Jak działa umowa SPLA?

Mechanizm jest dość prosty. Dostawca usługi (dla uproszczenia przyjmijmy, że usługą jest maszyna wirtualna z systemem Windows oraz SQL Server) chcąc oferować taką usługę swoim klientom wykonuje następujące kroki:

 1. Należy zarejestrować się jako jako Partner Microsoft na portalu:
  https://mspartner.microsoft.com/pl/pl/Pages/index.aspx
 2. Wybrać Partnera do współpracy w modelu SPLA ( w Polsce jest kilku takich Partnerów)
 3. Podpisać umowę SPLA z wybranym Partnerem.

Od tego momentu możliwe jest oferowanie licencji na oprogramowania Microsoft jako element swojej usługi. Płatność za takie usługi odbywa się w cyklach miesięcznych. Firma oferująca swoim klientom licencje wraz ze swoimi usługami, raportuje do swojego Partnera SPLA użycie poszczególnych licencji Microsoft dla swoich klientów. Na podstawie tak przygotowanego raportu. Partner SPLA wystawia fakturę dla swojego Partnera (dostawcy usług). Dostawca usług oczywiście fakturuje swojego klienta końcowego uwzględniając usługi i licencje, które klient wykorzystuje. Partner SPLA agreguje dane dot. dostawców usług, których obsługuje i formie zbiorczej przekazuje podsumowanie użycia licencji do Microsoft. Poszczególne podmioty uczestniczące całym procesie obrazuje poniższy diagram:

SPLA.png

W modelu SPLA klient końcowy nie zawiera umowy z Microsoft, a jedynie ze swoim dostawcą usług. Licencje udzielane są na określony czas.

Jak licencjonowane są produkty Microsoft w ramach umowy SPLA oraz jakie produkty są dostępne?

Jak już wspomniałem Umowa SPLA, jako jedyna wśród umów licencjonowania zbiorowego (MPSA, Enterprise Agreement, Select lub Open), pozwala na wykorzystywanie oprogramowania do świadczenia usług hostingowych na zasadach komercyjnych. Warunki licencjonowania oraz produktu Microsoft dostępne w ramach tej umowy zawarte są w aktualizowanym w trybie miesięcznym dokumencie  Service Provider Use Rights. Modele licencjonowania produktów w ramach SPLA to:

 • Licencja na abonenta: Licencja dostępowa SAL (Subscriber Access License) jest wymagana dla każdego unikalnego, indywidualnego użytkownika lub urządzenia uprawnionego do uzyskiwania dostępu do produktów licencjonowanych lub wykorzystywania ich w inny sposób. W przypadku korzystania z licencji SAL nie jest wymagana oddzielna licencja serwerowa (Server License).
 • Licencja na procesor: Każda licencja na procesor (Processor License) pozwala nieograniczonej liczbie użytkowników uzyskać dostęp do zainstalowanego na serwerze z określoną liczbą na tym procesorze oprogramowania licencjonowanego w oparciu o model licencji na procesor.
 • Licencja na rdzeń: Każda licencja na rdzeń (Core License) pozwala nieograniczonej liczbie użytkowników uzyskać dostęp do zainstalowanego na tym serwerze oprogramowania licencjonowanego w oparciu o model licencjonowania na rdzeń w procesorze fizycznym

Z małym wyjątkiem (SAL, który de facto jest odpowiednikiem licencji CAL, jednak nie wymaga dodatkowo zakupu licencji na serwer), można stwierdzić, że modele są spójne z modelami innych umów licencjonowania grupowego. Jednak uwaga, zapisy Service Provider Use Rights dla poszczególnych produktów różnią się w stosunku do zapisów Product Terms, które obowiązują dla innych umów licencjonowania grupowego. Dla przykładu dobrze znane prawo wirtualizacji w Windows Server Standard edition (dla umów MPSA,Open,etc.) pozwala w ramach licencji (min. 2 CPU lub obecnie paczki 16 core per server) uruchomić na licencjonowanym serwerze dwie maszyny wirtualne. W umowie SPLA licencja Standard pozwala na uruchomienie dokładnie jednej maszyny wirtualnej:

Standard edition permits use of one Running Instance of the server software in the Physical OSE on the Licensed Server (in addition to one Virtual OSE).

Dla przykładu, zakładając,że klient końcowy potrzebuje na swoje potrzeby wykorzystać bazę danych SQL Server, dostawca usługi może zaoferować swojemu klientowi w ramach umowy SPLA następujący model:

 • Określoną przez użytkownika liczbę licencji SAL w przypadku chęci wykorzystania SQL Server Standard – licencje SAL wymagane są dla każdego użytkownika, który w sposób bezpośredni lub pośredni (korzystając np. z aplikacji) uzyskuje dostęp do serwera SQL i bazy danych. W tym scenariuszu zakładając, że klient końcowy potrzebuje kilka maszyn wirtualnych z SQL Server i może je powołać w środowisku swojego dostawcy może na każdej maszynie zainstalować SQL Server bez dodatkowych kosztów. Licencja SAL zapewnia prawo dostępu do dowolnej liczby serwerów SQL.
 • Określoną przez klienta końcowego liczbę maszyn wirtualnych, na których zainstalowany będzie SQL Server licencjonować odpowiednią liczbą licencji na rdzenie. W tym modelu klient końcowy może korzystać z licencji SQL Server Standard, Enterprise oraz Web Edition. Jest to optymalny scenariusz w przypadku gdy liczba użytkowników rozwiązania jest dość duża lub niemożliwa do określenia (np. sklep internetowy korzystający z bazy danych). W takim przypadku zakup licencji SAL na użytkowników jest średnio opłacalny lub wręcz niemożliwy, jako, że nie jest znana liczba unikalnych użytkowników systemu.

 

A co jeśli dostawca usług chciałby świadczyć swoje usługi dla klientów końcowych, korzystając z licencji na oprogramowanie Microsoft, a jednocześnie wykorzystywać do tego własną infrastruktury sprzętową oraz platformę Azure (np. jako środowisko zapasowe?). Tego typu scenariusze stają się coraz bardziej popularne i co więcej zapewniają bardzo dużą elastyczność zarówno dla dostawców usług jak i klientów. Klienci mogą korzystać z oferty lokalnego dostawcy usług w ramach jego data center, ale również mieć gwarancję, że w przypadku poważniejszej awarii dostawca może zapewnić ciągłość działania usług poprzez przeniesienie ich na platformę Azure, a wszystko w ramach jednej umowy i oferowanych w ramach umowy usług. Powstaje zatem pytanie, czy taki model jest możliwy do zrealizowania przez dostawców usług?

Oczywiście TAK. Umowa SPLA to tylko jedna z umów w ramach, których dostawcy usług wraz ze swoją usługą oferują licencje na wykorzystanie oprogramowania Microsoft. Gdy do gry wchodzi dodatkowo wykorzystanie platformy Azure pomocna okazuje się kolejna z opcji dostępna dla dostawców rozwiązań i usług jaką jest program Cloud Solution Provider (CSP). Umowa CSP to temat na zupełnie oddzielny artykuł, który również powstanie w ramach tej serii.

 

4 Replies to “ASK ME ANYTHING – Mobility Partner potrzebny od zaraz”

  • Bartłomiej Graczyk

   Umową pomiędzy partnerem(d0stawcą usługi), a SPLA LSP, zawierana jest na okres 3 lat z jednorazową opcją przedłużenia na 12 miesięcy lub odnowienia na kolejne 36 miesięcy. Natomiast Partner(dostawca) zawiera umowy ze swoimi klientami zgodnie ze swoimi zasadami. Płatności w ramach umowy realizowane są w trybie miesięcznym za faktyczne użycie (raportowane licencje)

Comments are closed.