ASK ME ANYTHING – Licencjonowanie rozwiązań w chmurze

  • Wykorzystanie rozwiązań uruchamianych w ramach chmury publicznej rośnie, a obszar danych i analityki jest tylko jednym z wielu, w który wg różnych szacunków i ocen to właśnie w 2017 roku zostanie przekroczony, dla wielu osób magiczny, punkt 50% (udział  rozwiązań uruchamianych przez firmy w modelu chmurowym vs on-premises, czyli w ramach własnej infrastruktury). Wspomniana wartość % uzależniona jest od źródła pochodzenia szacunków jak również obszaru (zarówno geograficznego jak i funkcjonalnego), którego dot. uruchamiane usługi. Rosnący udział rozwiązań opartych o chmurę publiczną, zwłaszcza w obszarze danych związanych jest m.in. ze stosunkowo prostą i szybką możliwością implementacji rozwiązań, które w klasycznej architekturze on-premises wymagają zarówno sporych nakładów finansowych (np. zakup sprzętu, licencji), jak również dużej komplikacji w obszarze wdrożenia rozwiązania, a także jego dalszego utrzymania (np. farma serwerów Hadoop, czy dedykowane środowiska pod hurtownie danych w architekturze MPP [massively parallel processing]). Oczywiście nadal pojawiają się kwestie natury prawnej lub aspektów bezpieczeństwa, jednak są one coraz lepiej adresowane przez dostawców chmury. Jednym z głównych atrybutów rozwiązań uruchamianych w ramach chmury publicznej jest elastyczność, zarówno w zakresie skalowalności, ale również aspektów licencjonowania oferowanych usług. Typowy dla rozwiązań uruchamianych we własnej infrastrukturze model licencji typu perpetual (bardzo nie lubię tego określenia w języku polskim, tzn. licencji wieczystych – nie jeden prawnik ten temat rozkładał już na czynniki pierwsze), w przypadku chmury zostaje zastąpiony przez ofertę z definicji bardziej elastyczną kosztowo, czyli czasową subskrypcję. W tym miejscu słowo komentarza, subskrypcje przez wielu producentów oferowane były oraz są nadal oferowane, również dla oprogramowania wykorzystywanego w ramach własnej infrastruktury. Jednak to właśnie w przypadku oferty usług chmurowych są one podstawowym modelem licencjonowania. Oczywiście nie jest to jedyny model, ponieważ w wielu przypadkach klienci posiadający własne licencje (nabyte jako licencje perpetual), mogą skorzystać z nich przenoszą swoje systemu do chmury.
    • Kiedy można wykorzystać własną licencję?
    • Czy można korzystać z niej jednocześnie w ramach chmury i własnej infrastruktury?
    • A może konieczne jest nabycie dodatkowego rozszerzenia licencji?
    • Czy u wszystkich dostawców chmury publicznej można wykorzystać własne licencje?

 To tylko kilka przykładowych, ale bardzo często pojawiających się pytań zarówno na etapie sprzedaży licencji, jak również ( i nawet nie wiem czy nie coraz częściej) na etapie projektu architektury rozwiązania. Zatem modele licencjonowania jak i same licencje to jeden z istotniejszych obszarów, który należy przeanalizować i poznać dostępne możliwości. Dodatkowo w przypadku rozwiązań chmurowych pojawiają się zupełnie nowe, niespotykane lub bardzo rzadko  spotykane metryki licencjonowania np. minutowe rozliczanie wykorzystania, sesje użytkowników,ograniczone czasowo, ilość przesłanych danych czy ilość jednostek mocy obliczeniowej, które w przeciwieństwie do rozwiązań on-premises nie są jednostkami typu CPU/CORE ale np. DTU ?

Ostatecznie do całego modelu dochodzi jeszcze kwestia sposobu realizacji płatności, czyli wybór modelu pay-as-you-go, zobowiązania na określoną kwotę, a może po prostu wykorzystania własnej karty kredytowej ?

Obserwując w swojej codziennej pracy pytania klientów, partnerów czy też osób reprezentujących poszczególnych dostawców usług chmurowych, doszedłem do wniosku, że warto stworzyć pewnego rodzaju kompendium wiedzy o sposobie licencjonowania i optymalnego wykorzystania chmury w tym właśnie obszarze. Wiedzy zarówno podstawowej, dla każdego kto rozpoczyna przygodę z chmurami, jak również “wyjadaczy”, którzy dotarli do punktu, w którym pojawiają się pytania na które odpowiedzi właśnie poszukują. Chcę również, aby opisywane zagadnienia miały postać scenariuszy, by łatwiej odnosić je do własnych potrzeb. Ze względu na mój obszar zainteresowań, główny nacisk położony będzie na obszar danych i analityki. Postaram się jednak, aby temat SQL, danych  i analityki nie zdominował kolejnych wpisów. Pracuję właśnie nad poszczególnymi publikacjami i już od następnego tygodnia, a może nawet jeszcze w weekend, pojawi się pierwszy scenariusz. Zachęcam do zaglądania na sql4You.info, jak również przesyłania własnych pytań i zagadnień, które mógłbym pomóc zaadresować. Nie ma masz pytań? Może ktoś w Twoim otoczeniu szuka właśnie odpowiedzi i znajdzie ją na moim blogu. Ruszam z serią ASK ME ANYTHING – Licencjonowanie rozwiązań w chmurze.