Kartka z pamiętnika projektowego – Dream Team!

Niezależnie czy podejmujesz się projektu, który zrealizujesz w ciągu kilku roboczogodzin czy wieloetapowego projektu obejmującego setki, albo tysiące roboczogodzin kluczowym elementem jest zespół, który projekt będzie realizował. Przy okazji tematu umowy wspomniałem już o roli kierownika projektu / koordynatora, który weźmie na siebie ciężar logistyki projektowej. Ważne jest również, aby jedna z osób pełniła rolę “ambasadora” projektu. Jest to o tyle istotne, że nawet najbardziej potrzebny projekt i jego produkty potrzebują odpowiedniej reklamy, zwłaszcza, że w przypadku projektów z obszaru BI jego rezultaty nie zawsze są poprawnie rozumiane i odbierane przez użytkowników biznesowych. Oczywiście nawet najlepsza reklama i pozycjonowanie efektów projektu nie przyniesie dobrych rezultatów, jeśli dostarczone rozwiązanie nie będzie spełniało przyjętych na początku założeń. Dlatego też to właśnie koordynator projektu musi na bieżąco dbać i kontrolować jakość dostarczanych rozwiązań i konfrontować je z oczekiwaniami użytkowników. Skoro dotarliśmy już do punktu realizacji założeń, to należałoby zwrócić uwagę na członków zespołu projektowego, którzy odpowiedzialni są za merytoryczną część prac. W zależności od skali projektu role mogą być przypisane do dedykowanych zasobów (wariant optymalny), bądź konsolidowane w obrębie odpowiedzialności pojedynczej osoby (podnosi to nieco ryzyko). Przyjmując jednak, że uda się wybrać optymalny do realizacji podział prac należy bez wątpienia zapewnić wsparcie co najmniej następujących ról/odpowiedzialności:

  • odbiorca końcowy, czyli użytkownik, który jest w stanie określić swoje potrzeby, a na etapie testów zweryfikuje i potwierdzi poprawność dostarczonego produktu, ale jednocześnie jest również produktem żywo zainteresowany lub jego zainteresowanie jest budowane i podsycane, np. przez wspominanego ambasadora projektu.
  • ekspert merytoryczny, czyli osoba, która posiada wiedzę dziedzinową i jest w stanie przekazać ją analitykowi/konsultantowi biznesowemu, odpowiedzialnemu za przygotowanie specyfikacji wymagań, łącząc aspekty biznesowe oraz technologiczne (sposób realizacji wymagań, użyte rozwiązania)
  • zasoby techniczne, czyli konsultant techniczny,developer,administrator systemowi – innymi słowy osoba/osoby, które zapewnią realizację działań od warstwy serwerowej(np. konfiguracja środowiska), przez rozwój (development kodu rozwiązania) i testy jednostkowe, aż po wdrożenie i uruchomienie przygotowanych komponentów, jak również dokumentację.

Wśród tych ról warto również wyróżnić i wskazać rolę, jaką jest architekt całego rozwiązania. W przypadku dużych projektów, pojawiać się będzie więcej niż jedna osoba architekta, jednak dla uproszczenia i ustalenia uwagi pozostańmy przy jednej roli – architekta rozwiązania. W przypadku systemu BI architekt odpowiada m.in. za dobór technologii, realizującej wymagania biznesowe, ale jednocześnie dopasowanie architektury do wymagań technicznych (wydajność, skalowalność, kompatybilność). Dodatkowo rolą architekta jest opracowanie kluczowego elementu systemu BI – modelu/modeli danych, które stanowią postawę do dostarczenia rezultatów dla użytkownika końcowego – biznesowego.

Oczywiście wielkość zespołu, a raczej jego liczebność musi być dopasowana do realiów projektowych. Czasami potrzebnych będzie kilku ekspertów dziedzinowych, podczas gdy prace rozwojowe na poziome kodu i jego implementacji wykonać będzie mogła jedna osoba. Z moich obserwacji wynika natomiast jedna bardzo ważna kwestia. Praca zespołu w projekcie,  to coś więcej niż realizacja przydzielanych zadań… to wspólny szacunek, zaufanie i pasja do realizowanych zadań!

2 Replies to “Kartka z pamiętnika projektowego – Dream Team!”

Comments are closed.