To już koniec wielkiej i szorstkiej zarazem miłości

Ten burzliwy romans zaczął się 9 lat temu, kiedy wraz z SQL Server 2005 SP2 po raz pierwszy, pojawiła się możliwość skorzystania z opcji integracji SQL server Reporting Services z SharePoint.

O co chodzi w integracji SSRS i SharePoint?

Reporting Services może obecnie działać w jednym z dwóch trybów:

  • natywnym
    Reporting services instalowane jako niezależny komponent,a centralnym punktem rozwiązania jest portal Reporting Services, służący do publikacji raportów. Portal na przestrzeni kilku lat nie przechodził znaczących zmian, wręcz można powiedzieć, że konsekwentnie utrzymywana była jego spójna, niezbyt rozbudowana postać. Dopiero wraz z wprowadzeniem wersji SQL Server 2016, portal SSRS zyskał nowy wygląd i nabrał funkcjonalności (KPI, raporty & raporty mobilne, pliki Excel, pliki PowerBI). Wyeliminowano również wykorzystanie ActiveX, które skutecznie ograniczało dostęp do raportów na różnych przeglądarkach i w różnych środowiskach. Obecna wersja portalu wymaga wyłącznie wsparcia dla HTML5
ssrs.png
Ewolucja portalu Reporting Services w formie natywnej

  • zintegrowanym
    Wariant zintegrowany to opcja, w której pełną funkcjonalność portalu raportów przejmuje SharePoint. Opcja integracji wymaga przeprowadzenia konfiguracji zarówno po stronie SQL Server (konfiguracja bazy danych Reporting Services w trybie integrated), jak również instalację odpowiednich komponentów oraz konfigurację po stronie SharePoint. Efekt? Raporty mogą być swobodnie publikowane w ramach bibliotek Share Point, pojawia się opcja alertów zmiany danych, jak również z czasem wprowadzono możliwość wykorzystania interkatywnych wizualizacji Power View w ramach SharePoint.

sp_app

sp_rs

ssrs_report_1.png

Co zatem poszło źle?

Tryb zintegrowany, pomimo, że oferujący dodatkowe możliwości, bardzo często wymaga również sporo nakładu dodatkowej pracy oraz współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi na implementacje platformy raportowej oraz platformy SharePoint. Trzeba również uwzględnić, że uruchomienie Reporting Services w trybie zintegrowanym, to konieczność zakupu licencji na platformę SharePoint, wraz z licencjami dostępowymi CAL dla użytkowników, co skutecznie podnosi koszt całości rozwiązania. Dodatkowy koszt i bądź co bądź złożoność konfiguracji, stosunkowo często prowadzi do niewłaściwej, wręcz nie rekomendowanej instalacji tzn. instalacji SharePoint i SQL Server na jednym serwerze.

Jak zatem wyglądać będzie przyszłość tego związku?

Już teraz, oficjalnie wiadomo, że kolejna wersja, SQL Server vNext oferować będzie wyłącznie natywny tryb instalacji i konfiguracji Reporting Services. Nowy tryb natywny, wprowadzony już w obecnej wersji 2016 to w pełni funkcjonalna platforma BI, oferująca dostęp do raportów, kluczowych wskaźników wydajności(KPI) i dodatkowych zasobów tj. pliki Excel, PowerBI. Dla wszystkich, którzy nadal zainteresowani będą integracją  Reporting Services z SharePoint, SQL Server vNext oferować będzie:

  • Osadzanie raportów na stronach SharePoint. Osadzenie raportu to wykorzystanie web part korzystając z parametru rs:Embed=true w adresie URL raportu. Dodatkowo wydana zostania aktualizacja kontrolki  Report Viewer służącej do osadzenia raportu.
  • Możliwość raportowania w oparciu o dane zawarte na listach SharePoint
  • Dostarczanie raportów w formie subskrypcji bezpośrednio do bilbiotek SharePoint w wybranym formacie (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
  • PowerView zastąpione zostanie raportami PowerBI – już teraz można testować nowe Reporting Services ze wsparciem dla raportów PowerBI. Możliwe jest również importowanie arkuszy Excel z elementami PowerView do Power BI, jak również planowana jest możliwość konwersji raportów Power View (*.rdlx) do postaci PowerBI

Wykorzystana grafika: FreeImages.com/Nadia Szopińska

One Reply to “To już koniec wielkiej i szorstkiej zarazem miłości”

Comments are closed.