Licencyjna transformacja BI

SQL Server Business Intelligence. Pamiętasz? Jeśli tak, a co więcej jesteś w gronie tych, którzy nabyli taką edycję SQL Server, to być może jesteś też w gronie osób, które od momentu premiery SQL Server 2016 zastanawiają się co stało się z tą właśnie edycją. Odpowiedź na to pytanie jest dość jednoznaczna. Począwszy do wersji 2016 edycja Business Intelligence została wycofana z dostępnych edycji. W ramach krótkiej podróży w czasie, zobaczmy kiedy edycja BI została wprowadzona, czym wyróżniała się na tle innych edycji oraz co najważniejsze co dalej z posiadaczami takiej licencji.

SQL Server Business Intelligence Edition

Edycja wprowadzona została wraz z wersją SQL Server 2012, głównym założeniem edycji było adresowanie potrzeb w obszarze budowy rozwiązań raportowo-analitycznych, zachowują funkcjonalności i ograniczenia edycji Standard (m.in. w obszarze obsługiwanych rdzeni przez silnik OLTP)

sqleditions.png

Edycja BI, a licencjonowanie

Edycja BI dostępna była wyłącznie w modelu licencjonowania Server + CAL, co oznacza, że w przypadku jej wykorzystania niezbędny był zakup licencji na każdy serwer, na którym uruchamiane są komponenty SQL Server oraz licencje dostępowe dla każdego urządzenia lub użytkownika, który uzyskuje dostęp do SQL Server.

servercal.png

Ciekawostką licencyjną edycji BI, było również wprowadzenie wraz z wersja SQL Server 2014 pojęcia ładowania wsadowego danych (batch loading). Element o tyle istotny w obszarze licencjonowania w modelu server+CAL zwalniał z konieczności zakupu licencji dostępowych CAL np. dla sensorów, które gromadziły dane, a SQL Server BI Edition wykorzystywany był jako repozytorium zgromadzonych danych i platforma analizy tych danych. Dość dobrze obrazuje to poniższy diagram wprowadzonych zmian.

Uwaga “batch loading” i związane z tym zmiany licencyjne – wymagania licencji CAL dotyczyły WYŁĄCZNIE SCENARIUSZY Z UŻYCIEM EDYCJI BUSINESS INTELLIGENCE)

batchprocessing

W zakresie licencji CAL, warto również podkreślić, że są to standardowe licencje CAL na użytkownika lub na urządzenie, co oznacza, że użytkownik/urządzenie z przypisaną licencja dostępową CAL, może korzystać również z dostępu do serwerów edycji Standard licencjonowanych w modelu Server+CAL. Zakładam w tym miejscu, że wersja licencji CAL jest zgodna lub wyższa od wersji serwera do której użytkownik/urządzenie uzyskuje dostęp np. SQL Server CAL 2014 -> dostęp do serwerów SQL Server BI/STD 2014,2012 i SQL Server 2008/2008R2/2005/2000 Standard / Enterprise. SQL Server CAL 2012 ->dostęp do serwerów SQL Server BI/STD 2012 i SQL Server 2008/2008R2/2005/2000 Standard/Enterprise.

SQL Server 2016 – co się stało z edycja BI?

Wraz z wprowadzeniem wersji SQL Server 2016 edycja Business Intelligence została wycofana z oferty dostępnych edycji. Obecnie dostępne edycje komercyjne to Standard oraz Enterprise, przy czym edycja Standard dostępna jest w modelu licencjonowania Server+CAL oraz licencjonowania rdzeni, natomiast edycja Enterprise wyłącznie w modelu licencjonowania rdzeni. Usunięcie edycji BI z cenników oznacza, że  trzeba dokonać ponownej analizy wymagań i możliwości edycji Std/Ent jeśli akurat planowaliśmy zakup licencji na edycję BI. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wersja 2016 wprowadza trochę istotnych zmian dla edycji Std, między innymi zwiększona została liczba obsługiwanych rdzeni przez silnik OLTP oraz SSAS, jak również pojawiły się nowe funkcjonalności – ogólne zestawienie funkcjonalności edycji Standard i Enterprise dla wersji SQL Server 2016

sqleditions2016

SQL Server 2016 – zestawienie ogólne funkcjonalności per edycja

Oczywiście klienci, którzy nabyli licencję na edycję Business Intelligence 2012/2014 mogą nadal korzystać z prawa do jej wykorzystania zgodnie z ilością posiadanych licencji. A co w przypadku gdy nabyte licencje posiadają aktywne Software Assurance. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych benefitów SA jest prawo do nowych wersji. Tymczasem w nowej wersji nie ma odpowiadającej edycji posiadanego produktu. Czy oznacza to brak możliwości skorzystania z prawa do nowych wersji? Otóż nie, dla wszystkich klientów, którzy posiadają obecnie aktywne Software Assurance dla licencji na edycję SQL Server Business Intelligence, wraz z wprowadzeniem nowej wersji została przygotowana ścieżka transformacji.

Transformacja edycji BI

Ścieżka transformacji dla klientów z aktywny SA można powiedzieć, że została podzielona na dwie kategorie. Pierwsza – klientów, którzy nabyli licencje w ramach umów licencjonowania grupowego (transakcyjnych), druga obejmują klientów posiadających licencje w ramach umów Enterprise.

W przypadku pierwszej grupy klientów transformacja odbywa się w sposób bardzo prosty. Za każdą posiadaną licencję edycji Business Intelligence  z aktywny Software Assurance, klient otrzymuje prawo do jednej licencji edycji Enterprise.

W przypadku drugiej grupy klientów, posiadających licencje edycji Business Intelligence w ramach umowy Enterprise, proces transformacji do edycji Enterprise wygląda tak samo jak w przypadku klientów grupy pierwszej oraz dodatkowo klienci posiadający umowę enterprise mogą w ramach nadchodzącego rocznego podsumowania i odnowienia (true-up) domówić maksymalnie 25% posiadanych licencji na edycję BI, np. jeśli firma posiada w ramach umowy EA 20 licencji na edycję Business Intelligence, w ramach True-up może domówić maksymalnie 5 licencji na edycję Business Intelligence. Docelowo wszystkie posiadane przez organizację licencje na edycję BI zostaną przetransformowane do licencji Enterprise.

Dodatkowe szczegóły dot. transformacji licencji

Należy pamiętać, że otrzymana w ramach transformacji licencja Enterprise, pozostaje licencjonowana w modelu Server + CAL, jest to swego rodzaju wyjątek (bo jak pamiętasz edycja Enterprise licencjonowana jest obecnie wyłącznie w modelu na rdzenie) konieczny dla zachowania zgodności modeli pomiędzy edycją BI, a Enterprise dla klientów objętych transformacją. Efektywnie klient otrzymuje prawo do korzystania z wyższej wersji w tym samym modelu co uprzednio nabyte licencje.

Czy są jakieś ograniczenia edycji Enterprise uzyskanej w modeli transformacji?

  • Klienci korzystający z edycji Enterprise po transformacji, muszą wykorzystywać do instalacji i działania wyłącznie edycję Enterprise licencjonowaną w modelu Server + CAL ( inny nośnik instalacyjny(
  • Otrzymana licencja może być wykorzystywana na serwerach, których łączna liczba rdzeni(fizycznych) nie przekracza 20
  • Możliwość uruchomienia maksymalnie czterech maszyn wirtualnych w ramach pojedynczej licencji
  • Maszyny wirtualne uruchomione w ramach pojedynczej licencji nie mogą korzystać łącznie z większej liczby wątków fizycznych niż 20
  • Klientów obowiązują zapisy Product Terms dla Edycji Enterprise w modelu Server+CAL

Informacje dot. samej transformacji nie zostały zawarte w Product Terms, można je odszukać natomiast w przewodniku po licencjonowaniu SQL Server 2016.