“Dziel i rządź” przez miesiąc zupełnie za darmo…#azure #sqlserver #sqldw

Jedną z informacji ogłoszonych na corocznej konferencji PASS Summit, która trwa właśnie w Seattle, jest możliwość przetestowania Azure SQL Data Warehouse zupełnie za darmo…. Czym w zasadzie jest Azure SQL Data Warehouse? Usługa  Azure SQL Data Warehouse to przykład rozwiązania działającego w architekturze masowego przetwarzana równoległego (MPP). Dane składowane w hurtowni opartej o architekturę MPP są dzielone między wiele węzłów, które jednocześnie odpowiedzialne są za ich przetwarzanie w momencie wykonania zapytania (Żądania są odbierane przez węzeł kontrolny(zarządzający), optymalizowane, a następnie przekazywane do węzłów obliczeniowych, gdzie wykonują swoje zadania równolegle).

W przypadku klasycznych wdrożeń SQL Server, mamy do czynienia z architekturą SMP, czyli  architekturą, w której SQL Server wykorzystuje  wiele procesorów, korzystających ze wspólnych zasobów (pamięć, dyski, szyna, kanały we/wy). Architektura MPP nie jest specjalnie nowym podejściem w przypadku Microsoft SQL Server. Przed Azure SQL Data Warehouse można było korzystać z takiego rozwiązania dzięki dostępności PDW(Parallel Data Warehouse), a następnie odświeżonej wersji PDW, w ramach APS (Analytics Platform System). Poważnym minusem PDW/APS była niewątpliwie cena, jako, że platforma wymaga dedykowanego sprzętu. Już sama próba uruchomienia takiego rozwiązania we własnej serwerowni jest sporym wyzwaniem (wiem coś o tym, miałem okazję pracować na PDW przez prawie 2 lata, w trakcie swojej hurtowniano-BI kariery 🙂 ). Tymczasem Azure SQL Data Warehouse pozwala doświadczyć wszystkiego co najlepsze w architekturze MPP, bez większego problemu, w zasadzie w ciągu kilku sekund! Dodatkowo, teraz zupełnie za darmo, przez 30 dni. Warto również podkreślić, że Azure SQL Data Warehouse pozwala na bardzo elastyczne sterowanie wydajnością, dzięki możliwości skalowania usługi (zmiana ilości jednostek DWU), jak również kontrolę kosztów – możliwe jest również “zatrzymanie” działania, bez utraty danych i wznowienie pracy w ciągu kilku sekund.

Dodam tylko, że wspomniane jednostki DWU to jednostki miary zasobów takich jak moc obliczeniowa, pamięć oraz IOPS, które przydzielane są na potrzeby bazy w ramach instancji Azure SQL DW.

Dla lepszego wyobrażenia sposobu działania Azure SQL DW, poniżej architektura rozwiązania

dwarchitecture

 

Źródło:https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-data-warehouse-overview-what-is

Co otrzymujemy w ramach darmowej wersji testowej i jak z niej skorzystać?

  • Aby przystąpić do testów należy zgłosić chęć udziału korzystać ze strony SQL Data Warehouse free trial
  • Zgłoszenia należy dokonać do 31 grudnia 2016
  • Po aktywowaniu okresu próbnego mamy 30 dni na realizację testów
  • Zasoby SQLDW,z których możemy korzystać to:
    • max. 200 DWU – nie jest to zbyt duża wartość  w porównaniu do maksymalnie dostępnych 6000 DWU
    • 2 TB danych
  • Po zakończeniu okresu próbnego dalsze utrzymanie powołanej bazy wiąże się z opłatami, zgodnie z cennikiem usługi Azure SQL DW