2 w 1, czyli co mnie dzisiaj mile zaskoczyło… #powerbi #ssas #azure #sqlserver

Dzisiaj pojawiły się dwie dość interesujące informacje. Pierwszą z nich jest dostępność usług Analysis Services na platformie Azure. Co to oznacza? SQL Server Analysis Services jako komponent platformy SQL Server jest usługą, która pozwala zbudować model (wielowymiarowy lub tabelaryczny), który w kolejnym krokach jest stosowany jako źródło danych pod analizy i raportowanie. Wśród zalet wykorzystania usług analitycznych jest m.in. możliwość budowania hierarchii w ramach modelu, możliwość definiowania agregacji, co pozwala na szybki dostęp do pre-agregowanych danych. Sam miałem okazję przez dłuższy okres czasu pracować w projekcie, gdzie bazy analityczne w ramach SAS, był głównym  źródłem danych do raportowania. Niestety brak usługi SSAS na platformie Azure skutecznie uniemożliwiał płynną migrację rozwiązań działających na platformie SQL Server. W efekcie oczywiście możliwe było uruchomienie usługi SSAS w ramach maszyny wirtualnej na platformie Azure. W dniu dzisiejszym ogłoszona została dostępność wersji zapoznawczej Azure Analysis Services. Podobnie jak w przypadku oferowanej już hurtowni danych w Azure (SQL Datawarehouse), Azure Analysis Services oferowane będzie w formie platformy, co oznacza, że w momencie uruchomienia udostępniana jest baza danych (w modelu tabelarycznym), bez konieczności zarządzania i skalowania serwera, na którym baza jest uruchamiana. Oznacza to również, że nie trzeba zajmować się kwestią konfiguracji wystąpień zapasowych instancji jak również odpowiednio planować dokładnych zasobów sprzętowych dla serwera pod usługi analityczne (SSAS).

W przypadku Azure Analysis Services istnieje możliwość dostosowania usługi pod względem potrzebnej wydajności poprzez wybór jednego z oferowanych poziomów – Developer (D1) lub Standard (S1, S2, S4) . Każdy z poziomów oferuje inne parametry usługi, które przekładają się finalnie na wydajność zapytań. Co bardzo istotne powołanie bazy danych do dosłownie kilka sekund, dodatkowo istnieje możliwość zatrzymywania i wznawiania działania usługi (w przypadku zatrzymania nie są naliczane opłaty(poza przestrzenią dyskową) – podobnie jak w przypadku Azure SQL Data Warehouse. Azure Analysis Services dostępne jest obecnie w wersji zapoznawczej regionach South-Central US and West Europe regions, kolejne regiony będą uruchamiana w trakcie trwania okresu próbnego. Po więcej szczegółów zapraszam na strony Azure

Druga informacja to długo wyczekiwany PowerBI zintegrowany z SQL Server Reporting Services, na razie jest zapowiedź Technical Preview – więcej szczegółów już w najbliższy czwartek.

To czym mogę podzielić się teraz – dostęp do Technical Preview polegać będzie na udostępnieniu pre-konfigurowanej maszyny wirtualnej dostępnej w Azure Marketplace. Maszyna zawierać będzie wszystko co jest potrzebne do swobodnego testowania rozwiązania, włączając przykładowe zestawy danych i raporty. Udostępnione rozwiązanie pozwoli na tworzenie raportów PowerBI korzystających z połączenia “live” do  modeli Analysis Services multidimensional oraz tabular. Kolejne źródła danych będą pojawiały się na dalszych etapach technicznej wersji zapoznawczej. Oficjalna informacja na blogu msdn

One Reply to “2 w 1, czyli co mnie dzisiaj mile zaskoczyło… #powerbi #ssas #azure #sqlserver”

Comments are closed.