Trudny wybór?

Ostatnio miałem okazję rozmawiać z kilkoma Partnerami jak i klientami o PowerBI i możliwości brandingu rozwiązania. O ile Reporting Services w SQL Server pozwala na stworzenie własnego szablonu i przez to zmianę logo oraz kolorystki portalu (przyjdzie jeszcze czas, aby opisać jak bardzo można dostosować i zmienić portal :), to już w przypadku PowerBI jest to dość trudne. Raporty i pulpity PowerBI takiej funkcjonalności nie oferują. Oczywiście możemy w ramach konkretnego raportu czy przygotowanego pulpitu umieścić własny tekst, logo czy tło, ale raport opublikowany na stronie z wykorzystaniem powerbi.com będzie wymagał, abyśmy otwierali go za pośrednictwem tego serwisu – strony internetowej powerbi.com (pomijam tutaj dostęp z wykorzystaniem aplikacji mobilne PowerBI). Czy możliwe jest zatem zintegrowanie raportów np. z własną stroną internetową lub aplikacją WEB, która zostanie przygotowana wg. wszelkich wytycznych pod kątem graficznym, a raport stanie się jej integralną częścią? Kto w tym momencie pomyślał o funkcjonalności Publish to Web dostępnej w ramach PowerBI dokonał częściowo dobrego wyboru. Zapytasz dlaczego częściowo? Otóż w przypadku publikacji raportu na stronach internetowych korzystając z Publish to Web, raport nie do końca będzie odświeżany w czasie rzeczywistym. Odświeżenie raportu osadzone na stronie internetowej to pewien proces, który upraszczając trwa ok. 1 godziny. Zatem jak poradzić sobie w przypadku kiedy pojawia się potrzeba pokazywania danych pobieranych ze źródła w czasie rzeczywistym i dodatkowo osadzić raport w ramach strony internetowej lub co więcej własnej aplikacji ? Rozwiązaniem może być tutaj PowerBI Embedded, usługa dostępna w ramach Azure, która pozwala opublikować przygotowane raporty (korzystając z PowerBI Desktop), a następnie osadzić je w ramach własnej aplikacji i odświeżać zgodnie z oczekiwaniem użytkownika. Dodatkowo wykorzystanie PowerBI Embedded otwiera zupełnie nowe możliwości tworzenia własnych aplikacji i wykorzystania silnika PowerBI Embedded oraz wizualizacji danych bez konieczności tworzenia własnych kontrolek od podstaw. Ważnym elementem użycia PowerBI Embedded jest również to, że w przeciwieństwie do usługi PowerBI.com, licencjonowanie nie odbywa się w modelu per użytkownik, ale sesja raportowa. Należy jednak pamiętać, że usługa Power BI Embedded nie jest przeznaczona do użytku w wewnętrznych aplikacjach biznesowych organizacji, chyba że użytkownicy wewnętrzni są również objęci licencją subskrypcji użytkownika usługi Power BI Pro.

Oczywiście nie tylko sposób dostępu do raportów oraz licencjonowanie jest elementem, który odróżnia od siebie usługi z obszaru “PowerBI”. Istotne jest również w jaki użytkownicy rozwiązania mogą być uwierzytelniani w celu dostępu do raportów.  Dla przykładu publish to web z założenia jest dedykowany do zastosowań wszędzie tam, gdzie dostęp do raportu ma być zupełnie anonimowy. W przypadku Power BI Embedded pojawia się zupełnie inna forma uwierzytelnienia jaką są tokeny w ramach aplikacji korzystającej z raportów.

Dla nieco łatwiejszego poruszania się po usługa rodziny PowerBI, krótkie podsumowanie poniżej:

powerbi_wybor