Czas na zmiany….

Wczoraj w telegraficznym skrócie opisałem jak zabrać się za pomysł przeniesienia bazy danych na platformę Azure, aby finalnie wykorzystać SQL Database. Rozważałem opcję rozszerzenia  wczorajszego wpisu o możliwości migracji z innych platform bazodanowych, a tymczasem dzisiaj w komentarzach na LinkedIn takie oto pytanie:

“Czy migracja z baz innych producentów (DB2, Oracle) jest również wspierana?”
Czyli pomysł był dobry, aby opisać temat nieco szerzej. Odpowiedzią na to pytanie jest nieco inna aplikacja niż wskazywany wczoraj Upgrade Advisor. Od kilku już lat Microsoft udostępnia narzędzie SQL Server Migration Assistant (SSMA).  Jest to narzędzie dedykowane dla wszystkich, którzy chcieliby zaplanować migrację do SQL Server lub Azure SQL Database. Obecnie dostępna wersja 7.0 ma pełne wsparcie zarówno dla migracji do SQL Server 2016 jak również Azure SQL Database. Działanie narzędzia oparte jest projekty.
W ramach projektu definiowana jest m.in. baza źródłowa oraz docelowa platforma (SQL Server 20XX lub Azure SQL Database). Podczas konfiguracji projektu (korzystając z kreatora) należy również wskazać elementy źródłowej bazy, które podlegać mają potencjalnej migracji. W pierwszym kroku narzędzie dokonuje zaczytania metadanych dot. bazy źródłowej i umożliwia przeprowadzenie analizy zgodności dla migracji wybranych elementów np. typów danych pomiędzy platformami, procedur czy funkcji. W wyniku analizy przygotowany zostaje raport, na podstawie którego możliwe jest określenie ryzyka potencjalnej migracji oraz jej pracochłonności. Finalnie możliwe jest wygenerowanie docelowej struktury bazy danych, zastosowanie jej na platformie Microsoft oraz sama migracja danych między bazami danych.Warto zaznaczyć, że narzędzie przygotowane zostało dla kilku różnych platform i jest cyklicznie aktualizowane – dodawane są nowe funkcjonalności dla obsługi migracji, jak również optymalizowany jest sam proces migracji (należy brać pod uwagę, że przy dużej ilości danych ten proces może byc oczywiście czasochłonny). Obecnie dostępna wersja SSMA 7.0 wspiera m.in:
 • SQL Server 2016
 •  Azure SQL Database
 • Uruchomienie  SSMA na Windows 10
 • Wsparcie dla obsługi projektów z poziomu konsoli SSMA

Dodatkowo usprawnienia i funkcjonalności poszczególnych wersji dotyczą również konkretnych platform m.in.:

Oracle

 • Obsługa obiektów in-memory oraz column store index dostępnych na platformie Microsoft SQL Server 2016 oraz Azure SQL Database
 • Obsługa konwersji archiwalnych tabel Oracle do  SQL Server Temporal w SQL Server 2016 oraz Azure SQL Database
 • Obsługa konwersji  Oracle VPD Policy do Row Level Security w SQL Server 2016 oraz Azure SQL Database
 • Obniżenie czasu ładowania inicjującego dla Oracle’a
 • Usprawniony parser

Db2

 • Obsługa obiektów in-memory oraz column store index dostępnych na platformie Microsoft SQL Server 2016 oraz Azure SQL Database
 • Obsługa konwersji archiwalnych tabel Oracle do  SQL Server Temporal w SQL Server 2016 oraz Azure SQL Database
 • Obsługa konwersji system-versioned tabel DB2 do  SQL Server Temporal w SQL Server 2016 oraz Azure SQL Database

Aby pobrać najnowszą wersję SSMA, należy odwiedzić wybrać źródłową platformę migracji i odwiedzić odpowiednią ze stron:

Należy również pamiętać, że pomimo, że proces z założenia powinien być zautomatyzowany, to mogą pojawić się elementy, przy których migrator podpowie nam – to jest punkt dla Ciebie – interwencja człowieka jest wymagana. Przykładem takiego elementu jest m.in. dynamiczny SQL i jego przeniesienie pomiędzy Oracle, a SQL Server.

One Reply to “Czas na zmiany….”

Comments are closed.