Nowy wymiar wizualizacji – #ArcGIS i #PowerBI, ale również o wydajności w #SQLServer

Wizualizacje danych na mapach to jedna z częściej spotykanych ostatnio metod prezentacji danych. Możliwość wykorzystania map w różnej postaci jest bardzo ważnym elementem funkcjonalnym narzędzia czy całej platformy. Doskonale pamiętam, gdy typy danych spatial zostały wprowadzone do SQL Server, co otworzyło nowe możliwości pracy z danymi geograficznymi i geometrycznymi. Warto w tym miejscu nadmienić, że SQL Server 2016 pozwala na nowo odkryć typy danych spatial, zwłaszcza jeśli mówimy o wydajności. Polecam jeden z artykułów z serii It just runs faster, o której wspominałem już w ramach moich publikacji. Jest moc ! – poniżej porównanie wydajności 2014 vs 2016 tych samych zapytań na danych typu spatial.

clip_image0011_thumb
Źródło: SQL 2016 – It Just Runs Faster: Native Spatial Implementation(s) (https://blogs.msdn.microsoft.com/psssql/2016/03/03/sql-2016-it-just-runs-faster-native-spatial-implementations/)

Kolejne kroki w obszarze danych geograficznych i przygody z mapami to wprowadzenie obsługi danych geograficznych oraz plików .shp do SQL Server Reporting Services. Niektórzy poszli nawet o krok dalej i zaczęli korzystać z otwartych map w SSRS.

Podobnie w przypadku PowerBI – zaczęło się od natywnie dostępnych,dwóch kontrolek do wizualizacji map. W lipcu tego roku, dodana została możliwości wykorzystania własnych map, dzięki kontrolce map niestandardowych:

shape-map_2
Źródło: https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-shape-map/

A obecnie dzięki wykorzystani dodatku od ArcGIS, pojawią się kolejne możliwości wizualiazacji. W oczekiwaniu na nowe formy analizy zapraszam  na stronę PowerBI, gdzie można przeczytać o pierwszych wrażeniach z wykorzystania nowych możliwości #PowerBI i #ArcGIS