Szablony rozwiązań PowerBI – czyli jak w 5 kliknięciach wydobyć informacje ze swoich danych w systemach CRM

Kilka tygodni temu na stronach powerbi.com pojawiła się sekcja Solution Templates (Szablony rozwiązań). Po przejściu do tej sekcji zobaczyć można listę 3 szablonów, które można wykorzystać do szybkiego zbudowania kompletnego rozwiązania na potrzeby gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, w oparciu o jedno z dostępnych źródeł danych. Zapytasz co w tym takiego nadzwyczajnego, że można skorzystać szablonu do przygotowania raportów dla Dynamic CRM lub Salesforce. Odpowiedź na to pytanie zna w zasadzie każdy, kto chociaż raz wykorzystywał bazę danych CRM na potrzeby raportowo-analityczne jako bezpośrednie źródło danych. Oczywiście nie ma się co dziwić, bazy CRM to typowy przykład baz dedykowanych pod zastosowania OLTP, nie oczekiwałbym w ich strukturze obiektów zorientowanych na biznes, dobrze znanych z hurtowni danych struktur gwiazdy lub płatka śniegu. W tym miejscu z pomocą przychodzi szablon rozwiązań. W chwili obecnej dostępne są dwa szablony dla systemów CRM:

Zasada działania, architektura rozwiązania i końcowa postać pre-definiowanych raportów w obu przypadkach jest taka sama, chociaż modele danych oraz sama konfiguracja mogą nieznacznie różnić się od siebie.  Jak zatem przebiega konfiguracja, czego należy się spodziewać po uruchomieniu rozwiązania oraz jak przygotowana została architektura?

Zarówno w przypadku Dynamics CRM jak i Salesforce należy określić w jakim modelu ma zostać uruchomione rozwiązanie. Dostępne opcje to:

  • Import danych do modelu PowerBI

salesforcescribeazuresqlimport

DynamicsCRMScribeAzureSQLImport.png

  •  praca w trybie bezpośrednich zapytań z poziomu PowerBI do usługi analitycznej Analysis Services Tabular

salesforcescribeonpremisetabular

DynamicsCRMScribeOnPremiseTabular.png

Uważne oko czytelnika zauważyło zapewne w obu przypadkach dodatkowy komponent – Scribe. Istotnie jest to element odpowiedzialny za proces pobrania danych z systemu źródłowego, jego transformacja i finalnie zasilenie bazy SQL (w ramach platformy Azure lub własnej instalacji SQL server).

W przypadku opcji dot. Salesforce, jako alternatywę do Scribe, można wykorzystać rozwiązanie Informatica, które obsłuży proces pobrania danych i ich wprowadzenia do wskazanej bazy danych SQL ( w ramach Azure lub on-premises)

salesforceinformaticaazuresqlimportsalesforceinformaticaonpremisetabular

W zależności od wybranej opcji – użycia Scribe vs Informatica, bazy danych na platformie Azure lub we własnym data center może być konieczna instalacja dodatkowego agenta, który umożliwi komunikację  z docelową bazą danych.

Cały proces konfiguracji to istotnie tytułowe 5 kliknięć w rozumieniu przechodzenia pomiędzy ekranami konfiguracyjnymi, podając dane logowania, adresy docelowe itp. Kluczowym elementem całej konfiguracji są w zasadzie dwa produkty. Pierwszym jest pre-definiowany raport, a w zasadzie 5 raportów, pozwalających na analizę sprzedaży w kilku ujęciach – przeszłość vs plan, “lejek sprzedaży”, efektywność handlowców, sprzedaż produktów i usług. Przykładowy raport dostępny jest na stronie powerbi.com. W mojej ocenie najbardziej wartościowym produktem i głównym celem skorzystania z szablony rozwiązań jest model danych zbudowany na podstawie wskazanego systemu źródłowego. Model nie jest specjalnie skomplikowany ani rozbudowany, w rzeczywistości składa się z 12 encji, w tym jednej w całości złożonej z atrybutów wyliczanych.

ModelPowerBI.png

Osobiście uważam, że rozwiązania są godne uwagi i każdy kto planuje budowę raportów z wykorzystaniem baz Salesforce lub Dynamics CRM powinien przynajmniej zweryfikować możliwość wykorzystanie pre-definiowanego szablonu.

W ramach krótkiego podsumowania szablonów rozwiązań, niewątpliwie należy wskazać:

  • W pełni działające on-line mechanizmy niewymagające utrzymania, zapewniające budowę optymalnego modelu danych
  • Dane pobierane z systemów Dynamics CRM/Salesforce do bazy danych SQL (w Azure lub on-premises)
  • Możliwość importu danych z bazy SQL do modelu PowerBI
  • W przypadku wykorzystania usług Analysis Services – możliwe wykorzystanie połączeń bezpośrednich – Direct Query
  • Kompresja danych ogranicza wielkość modelu ~ 1 GB (co pozwala na pobranie ~ 10 milionów dla szans sprzedażowych, kont oraz lead-ów)