Podsumowanie: Dynamics Business Forum – okiem prelegenta

dbf16-logo
W dniu dzisiejszym, 14.09.2016 w hotelu InterContinental  odbyła konferencja Dynamics Business Forum – pierwsze tego typu wydarzenie, poświęcone innowacyjnym produktom z rodziny Dynamics. Program konferencji to 3 ścieżki tematyczne:

  • System ERP
  • System CRM
  • Rozwiązania dla biznesu

O ile nazwy dwóch pierwszych ścieżek jednoznacznie wskazują ich tematykę, to już w przypadku ścieżki nr 3 sesje były dość zróżnicowane. W ramach tej właśnie ścieżki w agendzie pojawiła się prowadzona przeze mnie sesja pt.

Podnieś efektywność działu sprzedaży, dzięki nowoczesnym narzędziom analitycznym – Power BI

Sesja rozpoczęła się punktualnie o 14.50, a jej głównym celem było omówienie praktycznych przykładów zastosowań Power BI w analizie danych sprzedażowych. Udało się również pokazać przykład jednego z szablonów rozwiązań, udostępnionych niedawno dla usługi PowerBI – nieco więcej o szablonach rozwiązań można przeczytać w dzisiejszym wpisie

W mojej subiektywnej ocenie (nie tylko mojej, jak się okazało po sesji 🙂 ) cel został zrealizowany w 100%. Pojawiły się pytania od uczestników, była interakcja i w pełni efektywnie wykorzystany czas jaki został na sesję zarezerwowany.

Konferencję na podstawie frekwencji (~ 250 osób) oraz kilku rozmów z obecnymi uczestnikami i Partnerami Microsoft, zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie oceniam bardzo pozytywnie. Jak tylko pojawi się oficjalne podsumowanie konferencji oraz jej dokumentacja lub zarejestrowane sesje podzielę się takimi materiałami.