Business Intelligence & Data Analytics w liczbach

Ostatnio zastanawiałem się jak wygląda rynek / obszar analityki na świecie. Analityki, zdefiniowanej od rozwiązania Business Intelligence, aż po zaawansowaną analitykę (Advanced Analytics).Dość łatwo można stwierdzić, że jest to jeden najbardziej dynamicznych obszarów w ostatnim czasie, warto bliżej popatrzeć na najważniejsze wskaźniki. Dla zaintesowanych wersja interaktywna

Kategoria Wartość
% inicjatyw w obszarze Business Intelligence, które kończą się niepowodzeniem w zakresie realizacji celów organizacji. Źródło: Gartner 70
% CEO, którzy mają wysoki poziom zaufania w obszarze rzetelności prowadzonych analiz. Źródło: KPMG 33
% organizacji wykorzystuje prowadzone analizy do opracowania nowych produktów i usług. Źródło: KPMG 51
% CEO, którzy przyznają, że korzystają z wyników analiz do optymalizacji procesów i kosztów. Źródło: KPMG 50
% organizacji korzysta z analityki do poszukiwania nowych klientów. Źródło: KPMG 49
% firm wykorzystujących analitykę do opracowania strategii i zmian. Źródło: KPMG 48
% firm, które korzystają z rozwiązań analitycznych do zarządzania ryzykiem. Źródło: KPMG 46
% organizacji, które wykorzystują posiadane dane  I rozwiązania analityczne do analizy potrzeb istniejących klientów, wartości, rentowności I określenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad/uszkodzeń. Źródło: KPMG 44
% korzystająca z danych dla usprawnienia obszaru raportowania finansowego. Źródło: KPMG 44
% CEO, którzy uwarzają, że ich firmy są liderami w zakresie wykorzystania danych i analityki. Źródło: KPMG 31
% CEO, którzy zgłaszają poważne obawy co do jakości danych posiadanych i wykorzystywanych danych.  Źródło: KPMG 77
% inwestycji w rozwiązania segmentu zaawansowanej analityki (Advanced Analytics) do roku 2020 w stosunku do inwestycji obszar analizy danych. Źródło: Gartner 40
Dochód całkowity z rynku zaawansowanej analityki w 2015 roku [w MLD USD] 207
Całkowity dochód z rynku zaawansowanej analitkyki do 2020 roku [w MLD USD] 218

One Reply to “Business Intelligence & Data Analytics w liczbach”

Comments are closed.