Jak NIE należy realizować projektów z obszaru Business Intelligence w organizacji cz. 3 – mniej technologicznie, bardziej biznesowo

Wybór narzędzi w projekcie BI bardzo często staje się jego najważniejszym elementem. Niezależnie od przyjętej metodyki prowadzenia projektu czy obszaru organizacji, dla którego budowane jest rozwiązanie BI, szybko okazuje się, że BI w organizacji postrzegany jest przez pryzmat narzędzia. Czy faktycznie jest to dobre podejście?
Możesz się ze mną nie zgodzić, ale z mojego ponad 10 letniego doświadczenia wynika, że wszędzie tam, gdzie projekt BI był lub jest realizowany przez pryzmat wdrożenia narzędzia, nie możemy mówić o sukcesie i rzeczywistej wartości płynącej z realizacji projektu w organizacji.
Osobiście biorąc udział w wielu projektach, pracując w roli konsultanta, architekta czy prowadząc je,w zasadzie nigdy nie skupiałem się wyłącznie na uruchomieniu narzędzi BI w organizacji, a raczej ich właściwym doborze do zdefiniowanych potrzeb. Co to oznacza dla projektu BI?

  • Zbyt techniczne i technologiczne podejście do projektu BI szybko prowadzi do niepowodzenia całego projektu

Czy zatem powyższe stwierdzenie oznacza, że mogę wybrać dowolne narzędzie BI ?
Czy każde z dostępnych narzędzi będzie tak samo dobre? Powstaje pytanie jak mogę pisać w ten sposób, pracując dla firmy, która zajmuje się m.in dostarczaniem narzędzi i rozwiązań na potrzeby projektów Business Intelligence ?
Otóż osobiście daleki jestem od porównywania między sobą narzędzi BI na zasadzie “funkcjonalność do funkcjonalności”. Jest niemal oczywiste, że dostępne narzędzia różnią się od siebie funkcjonalnością, ceną, stabilnością działania, dopasowaniem do istniejącego ekosystemu. Sądzę, że chcąc podchodzić do kwestii narzędzi przez pryzmat ich porównywania, warto posiłkować się ocenami zewnętrznymi takimi jak Gartner czy Forrester, gdzie odszukać można bardzo konkretną, finalnie niemal 0/1 ocenę poszczególnych “graczy” rynku BI i analityki. Ja osobiście skupiam się w swoich ocenach na kilku kluczowych, zweryfikowanych na przestrzeni lat doświadczeniach.

Pierwszym z nich jest dopasowanie narzędzia do podjętej w ramach strategii decyzji dot. kierunku rozwoju rozwiązań BI/Analitycznych w organizacji. Jeśli firma zmierza w kierunku rozwiązań klasy “enterprise”, wybierane narzędzie powinno być właśnie tego typu narzędziem. Jeżeli z kolei celem projektu jest adresowanie potrzeb w zakresie self-service BI powinniśmy to bezwzględnie uwzględnić, dbając jednocześnie o pełną satysfakcję użytkowników końcowych, którzy są kluczowi w cały procesie doboru narzędzi.

Nie ma nic gorszego niż użytkownik, nieprzekonany lub niezadowolony z dostarczanego narzędzia. Efektem takiego niezadowolenia , jest zazwyczaj pogłębiająca się niechęć i próba powrotu do poprzednich rozwiązań i nawyków, a tym samym “porzucenie” nowych możliwości. Warto dlatego korzystać z narzędzi, które użytkownicy doskonale znają lub przypominają im rozwiązania do tej pory stosowane. Przykładem może być tutaj sam Excel i bardzo zbliżony do Excela edytor i publikator raportów Power BI Desktop. Podobnie inne narzędzia takie jak Report Builder, swoim obszarem roboczym jest bardzo zbliżony do programów rodziny Office. Reasumując – warto wybierać narzędzia, które użytkownicy już znają lub, które działają w sposób bardzo prosty, aby ich nie wystraszyć.

Istotnym drugim już blokerem jest brak kompatybilności narzędzi w ramach uruchamianych rozwiązań. Przykładem może być wybór innych narzędzi do obszaru mobilnego BI, innych do klastycznego, a jeszcze innych do obszaru Self-service. Oczywiście nie ma ujednoliconego i w pełni funkcjonalnego rozwiązania. Jednak dokonując wyboru np. rozwiązań Microsoft, pomimo, że na ten moment mamy odczynienia z niezależnymi rozwiązaniami/narzędziami, to są one częścią olbrzymiego ekosystemu rozwiązań Microsoft nad którymi pracują ogromne zespoły rozwojowe (grupy produktowe), a które w efekcie mogą stanowić optymalne podejście do budowy uniwersalnej, modułowej, bardzo elastycznego i skalowalnego rozwiązania.

Ciąg dalszy podejścia narzędziowego jeszcze nastąpi…