Jak NIE należy realizować projektów z obszaru Business Intelligence w organizacji cz. 2 – obszar projektu BI

We wczorajszym wpisie poruszałem kwestię sposobu realizacji projektu BI. Klasyczne podejście top-down, jak już wiemy, nie jest optymalne, ze względu na dynamikę zmian w  w obszarze wymagań funkcjonalnych rozwiązań BI. Drugą z przyczyn, dla których duża część projektów nie udaje się, jest zbyt skomplikowany obszar, od którego rozpoczyna się wdrożenie. O czym zatem należy pamiętać?

  • Unikaj rozpoczynania wdrożenia od adresowania największych problemów organizacji, które rozwiązanie BI będzie wspierać.

Organizacje, które podejmują pierwsze kroki związane z wdrażaniem rozwiązań Business Intelligence, bardzo często traktują BI jako środek na wszelkie problemy. Niezależnie czy są to problemy bardzo złożone czy wręcz trywialne. Rozpoczęcie długofalowego projektu i próba zaadresowania największych problemów organizacji, związanych z dostępem do informacji, analizami i raportowaniem, jest w większości skazana na porażkę. Zapytasz zapewne dlaczego? Można tutaj udzielić dość precyzyjnej odpowiedzi. Uwzględniając, że organizacja nie miała wcześniej do czynienia z rozwiązaniami BI, najprawdopodobniej sam czas wdrożenie i uruchomienia, zarówno jak i czas adaptacji rozwiązania w organizacji będą stosunkowo długie (złożoność rozwiązania, brak znajomości narzędzi, brak nawyków związanych z wykorzystywaniem narzędzi klasy BI). Przedłużający się projekt doprowadzi krok po kroku do wykształcenia wewnętrznej niechęci do rozwiązania, jak również wzbudzi poważne obawy u sponsorów projektów. Pamiętaj, że sponsor projektu oczekiwać będzie wartościowych produktów z trwającego projektu. Tymczasem, jeśli wdrażane rozwiązanie nie będzie miało efektu WOW w bardzo krótkim czasie, najprawdopodobniej nie pozwoli przekonać zarządu do dalszego sponsorowania działań tego typu. Wbrew pozorom, rozwiązanie tego zagadnienia jest dość proste. Przygotowując się do projektu, wybierz świadomie obszar, w którym nawet najmniejsze usprawnienie wygeneruje wysoką wartość dla organizacji, a krótki czas od koncepcji do uruchomienia utwierdzi wszystkich potencjalnie zainteresowanych , że postawiony cel jest szybko osiągalny. Jest to również ważne z perspektywy pozyskania finansowania dla projektu. Im szybciej widoczne są pierwsze efekty projektu, tym łatwiej negocjować warunki finansowania całego przedsięwzięcia.
Nie bez znaczenia, a nawet aspektem bardzo ważnym, jest również właściwy dobór narzędzi umożliwiających uzyskanie efektu WOW….

O samych narzędziach napiszę nieco więcej w kolejnej części…