Ciągłość działania bazy danych na przykładzie SQL Database w #Azure

W dniu dzisiejszym, we Wrocławiu rozpoczęła się konferencja Technology Risk Management Forum, o samej konferencji można przeczytać na stronie organizatorów. Forma konferencji to sesje oraz spotkania round table, polegające na dyskusji w gronie uczestników i prelegentów.

Podczas tej konferencji Michał Furmankiewicz, Piotr Boniński(@pboninsk) oraz ja mieliśmy okazję opowiedzieć o wykorzystaniu chmury publicznej Microsoft w kontekście podniesienia bezpieczeństwa i ciągłości działania. Mój obszar to oczywiście kwestie związane z danymi, a ściślej przykład SQL Database w Azure jako rozwiązanie, które gwarantuje ciągłość pracy i możliwie najwyższy poziom dostępności usługi. Usługa SQL Database w ramach Azure to usługa relacyjnej bazy danych oferowana przez Microsoft w oparciu o data center Microsoft. Architektura rozwiązania zakłada kilka kluczowych funkcjonalności usługi:

  • Automatyczne tworzenie replik zapasowych
  • Synchronizacja danych
  • Utrzymanie spójności
  • Wykrywanie awarii
  • Przełączanie awaryjne (failover)
  • Dostępność 99.99%

Wspomniane powyżej elementy funkcjonalne realizowane są m.in. dzięki konfiguracji automatycznemu tworzeniu synchronicznych kopii bazy danych ( klient korzysta domyślnie z bazy podstawowej, a jednocześnie funkcjonują dwie synchroniczne kopie baz, które so gotowe do wykorzystania w przypadku jakiekolwiek awarii). Dodatkowo w przypadku przełączenia na bazę zapasową, automatycznie powoływana jest kolejna kopia bazy, tak, aby znowu dostępne były 3 jednoczesne kopie bazy

sqldatabase

Warto również dodać, że SQL Database oferowana jest jako usługa Podstawowa,Standard oraz Premium. Dodatkowo od jakiegoś czasu pojawiła się i jest realizowana koncepcja elastycznych baz danych. Pule elastycznych baz danych umożliwiają zarządzanie zbiorczą wydajnością puli, a nie pojedynczymi bazami danych. Bazy danych w puli, nazywane elastycznymi bazami danych, automatycznie skalują się w górę i w dół. Już niedługo trochę więcej informacji i testów usługi. Tymczasem zachęcam do szerszego poznania usługi oraz Twoich komentarzy z doświadczeń w obszarze SQL Database na platformie Azure.

Ważnym elementem rozwiązania, oprócz dostępności jest również bezpieczeństwo, o którym bardzo często mówi się w kontekście rozwiązań uruchamianych w chmurze publicznej. Jeśli chodzi o SQL Database to obszary bezpieczeństwa adresowane są w kilku warstwach, zaprezentowanych poniżej:

sqldbsecurity