Priorytety priorytetami, a jak wygląda rzeczywistość…

Ostatnio wróciłem do raportu z końca 2015 roku. Raportu, w którym firma Gartner przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród  3 000 CIO. Ankieta polegała na wskazaniu priorytetów na rok 2016. Z mojej perspektywy – człowieka od danych 🙂 – bardzo ciekawe wydały się 3 pierwsze pozycje:

  • BI/Analytics
  • Cloud
  • Mobile

Jeszcze ciekawsze jest połączenie tych priorytetów, z których wyczytać można “Mobile BI/Analytics in Cloud”.

Od publikacji raportu minął już prawie rok. Jak wygląda realizacja tych priorytetów?
Z moich obserwacji i pracy z klientami wynika, że faktycznie kierunek zainteresowań potwierdza priorytety wskazane w raporcie. Co więcej,  bardzo często firmy, które do tej pory, w ogóle nie korzystały z rozwiązań klasy BI, rozpoczynają swoją “przygodę” właśnie od modelu Mobile BI/Analytics, coraz częściej biorąc pod uwagę również infrastrukturę chmury publicznej, jako idealne środowisko do uruchomienia tego typu rozwiązania. Gdybym miał oprzeć się tutaj na liczbach, to stwierdzam, że ok. 35-40% firm (z którymi pracuję bezpośrednio), w bieżącym roku zaangażowała się w jakikolwiek sposób w projekt z obszaru Mobile BI (należy oczywiście sprawdzić, które z tych projektów zakończyły się wdrożeniem i uruchomieniem rozwiązania, tutaj mówimy jedynie o zainteresowaniu i podjęciu działań).

Uważam, że ważnym elementem takiego kierunku zainteresowań oraz podejmowanych aktywności jest fakt, iż oprócz samej potrzeby biznesowej – czyli sięgania do danych w dowolnym miejscu, dowolnym czasie, korzystając z dowolnego urządzenia, w znaczący sposób zwiększyła się ilość oraz jakość narzędzi / rozwiązań, ułatwiających taką formę dostępu do informacji. Biorąc chociażby za przykład rozwiązania firmy Microsoft,dostępnych jest kilka narzędzi do budowy i publikacji mobilnych, interaktywnych kokpitów managerskich, wskaźników wydajności, czy interaktywnych raportów. Mowa tutaj m.in. o platformie PowerBI ( z możliwością budowy raportów przez przeglądarkę lub narzędzie PowerBI Desktop), ale również funkcjonalności raportów mobilnych, stanowiących część platformy SQL Server 2016. Warto również zauważyć, że w tym wypadku całość rozwiązania stanowi  względnie spójny eco-system, pozwalający na łączenie i wzajemne uzupełnianie funkcjonalne w zakresie specyficznych wymagań użytkowników. Oczywiście, niezależnie od rozwiązania, musimy doskonale wiedzieć, jakie są potrzeby oraz jakie mamy ograniczenia (bo przecież każde narzędzie ma jakieś ograniczenia 🙂 ).Tymczasem bez wahania mogę stwierdzić, że potrzeba ciągłego dostępu do informacji, bardzo wyraźnie wskazuje, że rozwiązania “Mobile BI/Analytics in Cloud”, stają się coraz bardzie interesujące dla wielu firm, niezależnie od wielkości i skali ich działalności.

Mobilne raporty w SQL Server 2016:

Interaktywne pulpity i raporty dzięki PowerBI