Zmiany w managed backup sql server 2016

SQL Server w wersji 2014 wprowadził nową funkcjonalność, automatyzacji kopii bezpieczeństwa baz danych, która jest w zasadzie “transparentna” dla administratora instancji. Funkcjonalność wymaga wyłącznie uaktywnienia na poziomie bazy lub całej instancji, a wewnętrzny algorytm odpowiada ze cykliczne wykonywanie kopii.

Jak często wykonywane są kopie?

Na to pytanie najlepiej odpowie podsumowanie warunków, które wyzwalają operacje kopii bazy danych:

Warunki uruchomienia automatycznej kopii

Full Database Backup

•Wykonano pierwszą konfigurację SQL Server Managed Backup do Windows Azure dla bazy lub instancji

•Plik dziennika transakcji od ostatniej kopi pełnej zwiększył się do 1 GB lub więcej

•Upłynął maksymalny czas od ostatniej pełnej kopii bezpieczeństwa

•Zerwany został łańcuch kopii bezpieczeństwa dziennika transakcji (LSN)

Transaction Log Backup

•Nie odnaleziono historii kopii bezpieczeństwa dziennika transakcji

•Użycie przestrzeni dziennika transakcji to 5 MB lub więcej

•Przekroczono interwał 2 godzin od ostatniej kopii dziennika transakcji

Wersja 2016 CTP 2/2.1 to pewne zmiany we wspomnianym mechanizmie, usprawnienie działania (wykorzystanie m.in. block lob storage do zapisy kopii), ale również większa możliwość konfiguracji I zarządzania mechanizmem. Krótkie podsumowanie poniżej, a już w wkrótce przykładowe skrypty I konfiguracja krok po kroku dla rozwiązania managed backup

Obszar SQL Server 2014 SQL Server 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2)
Nazwy obiektów smart_admin managed_backup
Procedury systemowe sp_set_db_backup

sp_set_instance_backup

sp_backup_config_basic

sp_backup_config_advanced

sp_backup_config_schedule

Bezpieczeństwo SQL credential – Microsoft Azure storage account and access key. SQL credential – Microsoft Azure Shared Access Signature (SAS) token.
Storage Microsoft Azure Storage  page blobs. Microsoft Azure Storage  block blobs.