HOW TO–PLIKI BAZ DANYCH DANYCH W AZURE

Jeśli rozważamy opcję utworzenia bazy danych I przechowywania jej plików w ramach Azure Storage – poniższy skrypt będzie bardzo przydatny:

CREATE CREDENTIAL [https://mystorage.blog.core.windows.net/data]

WITH IDENTITY = ‘Shared Access Signature’,

SECRET = ‘<your SAS key>

CREATE DATABASE mydb ON

( NAME = mydb_dat,  FILENAME = ‘https://mystorage.blob.core.windows.net/data/mydb.mdf’ )

LOG ON  ( NAME = mydb_log,   FILENAME = ‘https://mystorage.blob.core.windows.net/data/mydblog.ldf’)