ROZWIĄZANIA WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI w PIGUŁCE

Rozwiązania takie jak Mirroring Baz danych, clustering czy technologia AlwaysOn , zaliczane są do rozwiązań zapewniających wysoką dostępność usług. Co w zasadzie oznacza termin „wysoka dostępność” w odniesieniu do systemów IT, a w szczególności baz danych? W jaki sposób różni się takie rozwiązanie od klasycznej kopii bezpieczeństwa? Przede wszystkim kopie bezpieczeństwa ( backupy ) i związane z nimi mechanizmy, technologie i rozwiązania zaliczyć można do kategorii Disaster Recovery – czyli odzyskiwania systemów i danych w przypadku awarii, a zastosowane rozwiązania mają zagwarantować możliwie najszybsze odtworzenie systemu w akceptowalnym czasie (RTO (recovery time objective) ), przy jednoczesnej minimalnej utracie danych, zaakceptowanej w ramach opracowanego planu odtwarzania (RPO (recovery point objective)). Rozwiązania wysokiej dostępności (High Availability), mają natomiast zapewniać ciągłość działania danej usługi, poprzez wykorzystanie odpowiednich rozwiązań technologicznych i konfiguracyjnych. W odróżnieniu od rozwiązań DR, w przypadku rozwiązania HA, mówimy o poziomie dostępności usługi SLA (Service Level Agreement), wyrażonej najczęściej poprzez procentowe określenie dostępności w zdefiniowanych ramach czasowych, np. dostępność na poziomie 99,99% na przestrzeni roku, oznacza, że system może nie być dostępny przez maksymalnie 52 minuty i 36 sekund. Warto w tym miejscu zauważyć, że bardzo często dla zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności usług należy zastosować szereg rozwiązań technologicznych, na różnym poziomach, takich jak oprogramowanie, sprzęt, infrastruktura sieciowa.