Licencjonowanie SQL Server w AZURE–PODSTAWY

Użytkownicy końcowi korzystający z  SQL Server na platformie Microsfot Azure mają dwie możliwości licencjonowania rozwiązania:

  • Uzyskanie obrazu SQL z galerii maszyn wirtualnych systemu Azure i płatność według stawki minutowej za korzystanie z programu SQL Server
  • Zainstalowanie lub przekazanie własnego obrazu programu SQL Server przy użyciu funkcji przeniesienia licencji w ramach programu Software Assurance

Dodatkowo jeśli korzysta ktoś z umowy SPLA (Service Provider License Agreement) możliwe jest zainstalowanie lub przekazanie obrazu programu SQL Server z licencją dostępu subskrybenta (SAL) zgłoszoną w ramach umowy SPLA