Operacje I/O – bez tego SQL Server nie da sobie rady

Krytyczne z perspektywy pracy SQL Server są zasoby dyskowe. Intensywność operacji I/O jest ściśle uzależniona od charakterystyki systemu, dla którego obsługiwana jest baza danych. Jednak niezależnie czy jest to system OLTP, gdzie intensywność operacji zapisu(write) lub odczytu(read) może zmieniać się w zależności od operacji wykonywanych przez użytkownika systemu, czy też system OLAP, gdzie znaczącą ilość operacji stanowią odczyty danych niewłaściwa wydajność I/O wpłynie bezpośrednio na spadek wydajności całego rozwiązania. Nieodpowiednia wydajność I/O była jednym z głównych powodów, które skutecznie hamowały przez wirtualizacją serwerów SQL. Obecny poziom funkcjonalny platform wirtualizacji pozwala na optymalną konfigurację, również w tym zakresie. Oprócz stosowanych już poprzednio dysków o predefiniowanym rozmiarze ( zamiast dysków dynamicznych), wprowadzono koncepcje bazującą na Storage Spaces oraz Storage Pools.