SQL SeRVER 2014, a zmiany w UMOWACH ISV

Wraz z wprowadzeniem oprogramowania SQL Server 2014 w programie ISV Royalty:

•wyeliminowano ograniczone prawa do użytkowania (środowiska uruchomieniowego) w ramach oferty Premium

•produkty Premium dostępne są obecnie w programie ISV jako licencje pełne, a ich ceny zostały obniżone o 24%

•opcja środowiska wykonawczego(runtime) udostępniana jest wyłącznie w wersji SQL Server Standard