Wykorzystanie narzędzi wspomagających planowanie wdrożeń, konsolidacji, migracji serwerów SQL Server

Wprowadzenie

Planowanie infrastruktury pod SQL Server, jak również utrzymanie już istniejącego rozwiązania jest wielokrotnie bardzo ciężkim zadaniem. Utrudnienia pojawiają się przy odpowiedni na pytania dot. skalowalności sprzętu, możliwości konsolidacji wybranych wystąpień SQL Server czy chociażby inwentaryzacji w zakresie licencyjnym SQL Server. Każda z opisanych aktywności, wymaga czasu, zaangażowania oraz zgromadzenia odpowiednich danych, które pozwolą na ocenę i opracowanie odpowiednich rekomendacji, Jednym z narzędzi jest rozwiązanie firmy Microsoft – MAP Toolkit, a pełna nazwa narzędzia to Assessment and Planning Toolkit. W artykule przedstawione zostaną metody inwentaryzacji SQL Server zarówno w warstwie serwerowej jak i klienckiej SQL Server CAL.

Zapraszam do lektury artykułu: http://wss.geekclub.pl/baza-wiedzy/wykorzystanie-narzedzi-wspomagajacych-planowanie-wdrozen-konsolidacji-migracji-serwerow-sql-server,3689