Podejście i sposoby realizacji scenariuszy budowy środowisk developerskich dla SQL Server

Wprowadzenie

SQL Server i jego podstawowe komponenty – silnik baz danych, usługi raportowe(SSRS), analityczne(SSAS) oraz integracyjne (SSIS) wymagają tworzenia kodu T-SQL, VB, C# na potrzeby implementacji funkcjonalnych komponentów rozwiązania np. procedury przetwarzające dane, pakiety SSIS transformujące i ładujące dane, kostki analityczne i związane z nimi polecenia XMLA oraz zapytania MDX. Wszystkie te elementy wymagają rozwoju i  testowania , aby finalnie mogły być wdrażane w środowiskach produkcyjnych. W artykule przedstawiono podejście do budowania środowisk developerskich i testowych oraz związane z tym wymagania licencyjne i infrastrukturalne.

Zapraszam do lektury: http://wss.geekclub.pl/baza-wiedzy/podejscie-i-sposoby-realizacji-scenariuszy-budowy-srodowisk-developerskich-dla-sql-server,3686