Wykorzystanie infrastruktury chmury publicznej do budowy środowisk baz danych

Rosnące możliwości wirtualizacji środowisk oraz coraz szersze zastosowanie rozwiązań opartych o infrastrukturę chmury publicznej wpływają bezpośrednio również na projektowanie infrastruktury serwerów baz danych. W artykule przedstawiono możliwości wynikające z wykorzystania rozwiązań dostępnych w ramach Microsoft Azure.

Zapraszam do lektury: http://wss.geekclub.pl/baza-wiedzy/wykorzystanie-infrastruktury-chmury-publicznej-do-budowy-srodowisk-baz-danych,3685