Rozwiązania wysokiej dostępności SQL Server i związane z nimi wymagania licencyjne

Systemy baz danych, niezależnie od tego czy są systemami transakcyjnymi (OLTP) czy też stanowią źródło danych analitycznych (OLAP) wymagają zapewnienia odpowiedniej dostępności danych, a tym samym zastosowania różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, które będą w stanie zapewnić oczekiwaną dostępność. W artykule przedstawione zostały dostępne w ramach SQL Server rozwiązania, gwarantujące dostępność baz danych. Należy jednak pamiętać, że każde z rozwiązań może wpływać nie tylko na architekturę techniczną rozwiązania, ale również na wymagania w zakresie licencyjnym i również zostało opisane w dalszej części artykułu.

Zapraszam do lektury: http://wss.geekclub.pl/baza-wiedzy/rozwiazania-wysokiej-dostepnosci-sql-server-i-zwiazane-z-nimi-wymagania-licencyjne,3675