Jak licencjonować komputery bez licencji OEM?

Jednym z, na co dzień spotykanych przypadków w zakresie licencjonowania systemów operacyjnych są licencji typu OEM, czyli Original Equipment Manufacturer. Licencje OEM na system operacyjny dostarczane są wraz z zakupionym sprzętem, w formie preinstalowanej, wykonywanej przez dostawcę sprzętu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z zapisami licencji, licencje OEM na system operacyjny są trwale przywiązane do sprzętu i nie mogą zostać przeniesione na inne urządzenie. Tym stwierdzeniem można by zakończyć rozważania dot. licencji OEM. Warto jednak zastanowić się nad kwestią dot. licencji OEM, które nabywane są bez sprzętu, jak również komputerów, które zostały z różnych przyczyn zakupione bez systemu operacyjnego. Czy zatem posiadając komputer, który został zakupiony bez systemu operacyjnego można swobodnie dokupić system operacyjny w formie licencji OEM? Wydawać może się, że jest to jedna z metod. Niestety, pomimo że zakup systemu operacyjnego w formie licencji OEM jest możliwy i co więcej zgodny z prawem, to już w zakresie wykorzystania tak nabytej licencji oraz zgodności licencyjnej warto odnieść się do zapisów licencji.

Zgodnie z zapisem oprogramowanie OEM, może zostać dostarczone wyłącznie z urządzeniem. Zakup licencji OEM oddzielnie i „przypisanie” jej do wybranego urządzenia, które zostało nabyte bez jakiegokolwiek systemu operacyjnego, nie jest możliwy.  W jaki zatem sposób można nabyć system operacyjny na komputer, który został zakupiony bez preinstalowanego systemu operacyjnego OEM? W takim przypadku należy rozważyć dwie opcje uzyskania licencji na system operacyjny danego komputera:

  • zakup licencji typu BOX (Full Package Product)
  • nabycie pakietu legalizacyjnego GGWA

Korzystając z modelu FPP można dokonać zakupu pełnej wersji systemu operacyjnego i przypisać go do dowolnego komputera. Licencje FPP na oprogramowanie pozwalają na przenoszenie licencji na inne komputery, jednak są dość kosztowną formą licencjonowania. Uwzględniając potrzeby klientów w zakresie legalizacji / uzupełnienia licencji na oprogramowanie firma Microsoft wprowadziła możliwość zakupu licencji w ramach pakietu GGWA (Get Genuine Windows Agreement (GGWA)). Pakiet ten umożliwia nabycie licencji na system operacyjny dla komputerów zakupionych bez oprogramowania, jak również dla komputerów zakupionych z systemem operacyjnym, który nie kwalifikuje się do użytku w organizacji (np. systemy Home, Home Premium).

Reasumując w przypadku komputerów nie posiadających licencji OEM dostarczonej wraz ze sprzętem czy komputerów posiadających niekwalifikowany system operacyjny (Home,Home Premium) pakiet GGWA pozostaje jedyną (obok licencji FPP) dopuszczalną formą nabycia brakujących licencji. Warto o tym pamiętać, gdy w najbliższym czasie otrzymają Państwo propozycję zakupu licencji OEM bez sprzętu.

Źródło:https://agorait.pl/artykul/jak-licencjonowac-komputery-bez-licencji-oem-html_1.html