Analiza danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Tabular BI

Analiza danych w czasie rzeczywistym staje się jednym z kluczowych elementów dzisiejszych rozwiązań raportowo analitycznych. Wykorzystanie SQL Server Analysis Services zarówno w trybie wielowymiarowym jak i tabelarycznym wiąże się z koniecznością procesowania baz analitycznych, co w efekcie powoduje opóźnienie w dostępie do danych. Czy możliwe jest zatem wykorzystanie silnika SSAS do analizy danych w czasie rzeczywistym? Real-Time OLAP to już przeszłość, czas na DirectQuery….