SQL Server Integration Services Nie tylko dla developera – Deployment

Wprowadzenie

Można powiedzieć, że zaprojektowanie i stworzenie pakietu SSIS to dwa pierwsze etapy, gdyż mając przygotowane rozwiązanie, należy niewątpliwie skupić się na możliwości jego wdrożenia w określonym środowisku, w pierwszym kroku testowym, a następnie produkcyjnym. Powstaje pytanie, w jaki sposób pakiet SSIS może zostać przeniesiony ze środowiska rozwojowego, gdzie uruchamiany jest z poziomu Data Tools czy Business Intelligence Development Studio (BIDS), na środowisko, w którym najprawdopodobniej wymagane będzie jego automatyczne wywołanie, nie wspominając o konieczności dostosowania pakietu do danego środowiska (konta, hasła, connection strings, itd.).

Metody wdrożenia pakietów SSIS są uzależnione od środowiska SQL Server Integration Services, dla którego zostały pakiety przygotowane, jednak generalnie można podzielić je na dwie główne grupy:

  • Wdrożenia pojedynczych pakietów SSIS (package deployment), dostępne dla wszystkich wersji Integration Services
  • Wdrożenia projektów / rozwiązań SSIS (project deployment), dostępne począwszy od wersji SQL Server 2012

Dodatkowo warto podkreślić, że począwszy od SQL Server 2012, w Integration Services dostępne są również parametry konfiguracyjne. W przypadku SQL Server 2012 i wdrożenia typu „package deployment” nadal możliwe jest wykorzystanie konfiguracji pakietu (Package Configuration), jednakże w domyślnym modelu, jakim w wersji 2012 jest „project deployment” konfiguracje zostały zastąpione przez parametry, które można konfigurować w zależności od potrzeb i środowisk, w których pakiet będzie uruchamiany. W przypadku, gdy w pakietach zastosowane zostaną parametry konfiguracyjne, konwersja do modelu „package deployment” nie jest możliwa – konieczne jest wcześniejsze usunięcie parametrów. Zarówno konfiguracje jak i pakiety pozwalają na dostosowanie pakietu do wymagań danego środowiska bez konieczności każdorazowego modyfikowania poszczególnych zadań pakietu i ich właściwości.

Zapraszam do lektury: https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/sql-server-integration-services-nie-tylko-dla-developera–deployment.aspx