SQL Server Integration Services Nie tylko dla developera – Zadania

Wprowadzenie

W jednym z poprzednich artykułów opisana została architektura pakietów SSIS. Jako jeden z kluczowych elementów pakietu SSIS, wskazane zostały zadania, stanowiące o jego funkcjonalności. Dla lepszego poznania możliwości dostępnych w pakietach zadań, większość z nich została opisana w poniższym artykule, wraz ze wskazaniem ich potencjalnego, praktycznego wykorzystania.

Zadania standardowe (built-in)

Zadania dostępne podczas budowy pakietów SSIS można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą grupę stanowią zadania dostępne domyślnie przy tworzeniu pakietu SSIS. Zadania te stanowią podstawowy zakres zadań, ale w każdej chwili ich domyślna lista może zostać poszerzona o zadania niestandardowe (custom task), które bez większego problemu można napisać korzystając z zasobów developera .NET i kilku wytycznych dot. tworzenia własnych komponentów SSIS.

Zapraszam do lektury:https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/sql-server-integration-services-nie-tylko-dla-developera–zadania.aspx