SQL Server Integration Services Nie tylko dla developera – Pakiet

W pierwszym artykule tej serii opisano ogólną architekturę SQL Server Integration Services. Jednym z elementów rozwiązania, jest pakiet. Informacje zawarte w tym artykule pozwalają na poznanie struktury typowego pakietu SSIS, jak również sposobu tworzenia pakietu korzystając z dostępnych w tym celu narzędzi.

Architektura pakietów SSIS

Pakiety, które są tworzone i uruchamiane w ramach Silnika obsługi pakietów i komponentów (Runtime engine), to nic innego jak zbiór połączeń (connection managers), zadań (tasks), kontenerów (containers), zmiennych(variables), konfiguracji (package configuration) lub parametrów (w zależności od wersji SQL Server Integration Services), elementów obsługi zdarzeń (event handlers).

Zapraszam do lektury: https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/sql-server-integration-services-nie-tylko-dla-developera–pakiet.aspx