Mały krok, wielkie korzyści

W dwóch częściach publikacji “Dlaczego mimo wszystko warto wybrać edycję Enterprise?” przedstawiłem kluczowe (oczywiście moim zdaniem) funkcjonalności, które dość dobrze uzasadniają wybór edycji Enterprise. Pomimo rozszerzonych możliwości edycji Standard ( wraz z wprowadzeniem Service Pack 1) nadal widoczne jest  duże niedopasowanie tej edycji do zastosowań, w których liczy się skalowalność, wysoka dostępność, a także kluczowe są aspekty bezpieczeństwa fizycznego danych.

W tym miejscu warto przytoczyć jeszcze jedną, jakże istotną różnicę, która wykracza poza obszar funkcjonalny i dotyczy wyłącznie aspektów licencjonowania. Edycja Enterprise licencjonowana jest wyłącznie w modelu licencjonowania na rdzenie, co oznacza, że licencje wymagane są na wszystkie rdzenie fizyczne lub wirtualne serwera, na którym uruchamiany będzie SQL Server. Pamiętać należy, że w przypadku licencji na rdzeń, nie są potrzebne licencje dostępowe CAL. Edycja Standard natomiast pozwala wybrać pomiędzy licencjonowaniem na rdzenie lub Server+licencje dostępowe CAL. Oprócz różnicy na poziomie dostępnych dla poszczególnych edycji modeli licencjonowania, jest jeszcze różnica w licencjonowaniu środowisk wirtualnych. Licencja edycji Enterprise pozwala na wykorzystanie prawa do nieograniczonej wirtualizacji, które w przypadku zakupu licencji  (z Software Assurance) na wszystkie rdzenie fizycznego serwera(wirtualizatora), pozwala na uruchomienie dowolnej ilości maszyn wirtualnych z SQL server na tym serwerze. Jest to nieoceniona przewaga edycji Enterprise przy budowaniu środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji.

Przyjmijmy jednak na chwilę, że zamiast edycji Enterprise, której pozytywne wyróżniki zostały już kilkukrotnie wskazane zapada decyzja o zakupie edycji Standard. Czy to już koniec możliwości rozwoju platformy? Oczywiście w każdej chwili można dokonać zakupu kolejnych licencji edycji enterprise i dokonać migracji, jednak w tym wypadku koszt końcowy platformy byłby wartością zakupu licencji edycji Standard oraz Enterprise. Jest natomiast nie bardziej efektywna metoda zaplanowania takiej migracji. Kupując licencję Standard, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

  • nabyć licencję wraz z Software Assurance
  • nabyć licencję na rdzenie (model spójny z modelem licencjonowania edycji Enterprise)

Zadajesz sobie pytanie w jakim celu należy zadbać o wspomniane elementy? Jednym z benefitów pakietu Software Assurance jest prawo do nabycia licencji typu Step-up. Licencja typu step-up to de fact podniesienie licencji Standard do Enterprise. Cena step-up to różnica pomiędzy ceną licencji enterprise, a standard. Tym samym nawet jeśli w pewnym momencie pojawi się wizja migracji, nie będzie się to wiązało z “wyrzuceniem” licencji na edycję Standard.

Wykorzystana grafika: FreeImages.com/Kaliyoda