BI & Big Data – nowe technologie w platformie informacyjnej Microsoft

Zapraszamy na warsztat w trakcie SQLDay Lite:

Analityka i wykorzystanie jak największej ilości wartościowych danych (świata Big Data) to dzisiaj wiodące tematy w dziedzinie przetwarzania informacji. Celem warsztatu będzie pokazanie praktycznych zastosowań narzędzi i usług wchodzących w skład platformy informacyjnej Microsoft w scenariuszach analityki i raportowania. Zostaną zaprezentowane m.in. takie usługi, jak Power BI i Datazen (ale nie tylko!). Sesję poprowadzą wspólnie Paweł Potasiński i Bartłomiej Graczyk.

http://sqlday.pl/pawel-potasinskibi-big-data-nowe-technologie-w-platformie-informacyjnej-Microsoft