Platforma informacyjna Microsoft SQL Serer 2014

Kurs przedstawia platformę informacyjną Microsoft SQL Server 2014. W kolejnych modułach przedstawiono najciekawsze funkcjonalności, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości rozwiązania, jakim jest SQL Server, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności licencyjnej. Jeśli planujesz wdrożenie SQL Server lub chcesz rozszerzyć jego wykorzystanie w organizacji lub po prostu zdobyć wiedzę w tym zakresie, ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Zapraszam:https://mva.microsoft.com/pl/training-courses/platforma-informacyjna-sql-server-usugi-funkcjonalnoci-licencjonowanie-10305?l=PlBxTxd6_6404984382

01 | Usługi i funkcjonalności SQL Server 2014

W module przedstawiono informacje dot. komponentów platformy danych SQL Server 2014 i możliwości ich praktycznego wykorzystania, a także omówiono modele licencjonowania SQL Server

02 | Wysoka dostępność rozwiązań SQL Server 2014

Moduł obejmuje informacje dot. rozwiązań wysokiej dostępności i możliwości ich wykorzystania dla zapewnienia ciągłości pracy i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo poruszono kwestie licencjonowania i wymagań dla budowy rozwiązań HA i zachowania zgodności licencyjnej.

03 | SQL Server do zastosowań nieprodukcyjnych

Środowiska testowe i rozwojowe, podobnie jak środowiska podstawowego wymagają odpowiednich licencji, jak również właściwej implementacji. Moduł przedstawia dobre praktyki związane z budową i eksploatacją wspominanych środowisk

04 | SQL Server & Microsoft Azure

Uruchomienie SQL Server na platformie Microsoft Azure to olbrzymie możliwości, zarówno w zakresie skalowania rozwiązania jak I zapewnienia ciągłości działania. W module omówiono typowe scenariusze użycia Microsoft Azure w zakresie SQL Server.

05 | Inwentaryzacja infrastruktury SQL Server z Microsoft Assessment and Planning Toolkit

Uzyskanie pełnej informacji o środowisku SQL Server wymaga zgromadzenia odpowiedniej ilości danych. W module przedstawiono sposób wykorzystania narzędzia MAP Toolkit dla zapewnienia optymalnych wyników inwentaryzacji