SQL Server w wersji 2014 wprowadził nową funkcjonalność, automatyzacji kopii bezpieczeństwa baz danych, która jest w zasadzie “transparentna” dla administora instancji. Funkcjonalność wymaga wyłącznie uaktywnienia na poziomie bazy lub całej instancji, a wewnętrzny algorytm odpowiada ze cykliczne wykonywanie kopii.

Jak często wykonywane są kopie?

Na to pytanie najlepiej odpowie podsumowanie warunkó, które wyzwalają operacje kopii bazy danych:

Warunki uruchomienia automatycznej kopii

Full Database Backup

•Wykonano pierwszą konfigurację SQL Server Managed Backup do Windows Azure dla bazy lub instancji

•Plik dziennika transakcji od ostatniej kopi pełnej zwiększył się do 1 GB lub więcej

•Upłynął maksymalny czas od ostatniej pełnej kopii bezpieczeństwa

•Zerwany został łancuch kopii bezpieczeństwa dziennika transakcji (LSN)

Transaction Log Backup

•Nie odnaleziono historii kopii bezpieczeństwa dziennika transkacji

•Użycie przestrzeni dziennika transakcji to 5 MB lub więcej

•Przekroczno interwał 2 godzin od ostatniej kopii dziennika transakcji

 

 

Wersja 2016 CTP 2/2.1 to pewne zmiany we wspomnianym mechanizmie, usprawnienie działania (wykorzystanie m.in. block lob storage do zapisy kopii), ale również większa możliwość konfiguracji I zarządzania mechanizmem. Krótkie podsumowanie poniżej, a już w wkrótce przykładowe skrypty I konfiguracja krok po kroku dla rozwiązania managed backup

Obszar

SQL Server 2014

SQL Server 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2)

Nazwy obiektów

smart_admin

managed_backup

Procedury systemowe

sp_set_db_backup

sp_set_instance_backup

sp_backup_config_basic

sp_backup_config_advanced

sp_backup_config_schedule

Bezpieczeństwo

SQL credential – Microsoft Azure storage account and access key.

SQL credential – Microsoft Azure Shared Access Signature (SAS) token.

Storage

Microsoft Azure Storage  page blobs.

Microsoft Azure Storage  block blobs.

Software Assurance dla SQL Server – czy warto? Jakie korzyści uzyskujemy kupująć SQL Server z pakietam SA? Okazuje się, że dla obecnej wersji SQL Server SA to o wiele więcej niż dobrze znane prawo do nowej wersji oprogramowania. W czasach kiedy poziom wirtualizacji serwerów, w tym serwerów SQL jest znaczący, a każdego dnia firmy rozważają różne modele implementacji swoich środowisk, w tym wyniesienia środowisk do zewnętrznych firm hostingowych czy Microsoft Azure pakiet SA zaczyna być niezbędnym elementem licencji I zapewnia :

• Możliwość nieograniczonej wirtualizacji – w przypadku edycji Enterprise i zakupu licencji na wszystkie fizyczne rdzenie serwera

•Prawa do serwera awaryjnego – możliwość uruchomienia dodatkowego serwera zapasowego bez dodatkowych licencji

•Mobilność licencji – prawo do przenoszenia licencji częściej niż raz na 90 dni w obrębie farmy serwerów, a także możliwość wykorzystania licencji u zewnętrznych firm hostingowych (Authorized Mobility Partner)

•Dostęp do nowej wersji przez cały okres aktywności pakietu SA

•Możliwości wykorzystania licencji edycji Enterprise w środowisku APS

Jeśli rozważamy opcję utworzenia bazy danych I przechowywania jej plików w ramach Azure Storage – poniższy skrypt będzie bardzo przydatny:

 

CREATE CREDENTIAL [https://mystorage.blog.core.windows.net/data]

WITH IDENTITY = ‘Shared Access Signature’,

SECRET = ‘<your SAS key>

 

CREATE DATABASE mydb ON

( NAME = mydb_dat,

  FILENAME = ‘https://mystorage.blob.core.windows.net/data/mydb.mdf’ )

LOG ON

 ( NAME = foo_log,

   FILENAME = ‘https://mystorage.blob.core.windows.net/data/mydblog.ldf’)

Wraz z początkiem roku Partnerzy Microsoft w zakresie Software Asset Management mogą proponować swoim klientom usługę SQL Server Workload, usługa ta pozwala na zastosowanie najlepszych praktyk Software Asset Management (SAM) w obszarze rozwiązań SQL Server I może pomóc organizacjom:

•Zidentyfikować nie w pełni wykorzystane instancje SQL Server.

•Zoptymalizować infrastrukturę celem uniknięcia zbędnych kosztów.

•Udokumentować i mieć pod kontrolą środowiska SQL Server.

•Dostosować działania IT, zarządzanie, zamówienia i inne aktywności do celów organizacji.

•Stworzyć lub dostosować procesy niezbędne do efektywnego zarządzania.

•Ograniczyć ryzyka związane z niezgodnościami licencyjnymi.

•Wykształcić solidne podstawy dla przyszłej ewolucji środowiska informatycznego bazując w oparciu o dogłębne zrozumienie istniejącej infrastruktury.

Rozwiązania takie jak Mirroring Baz danych, clustering czy technologia AlwaysOn , zaliczane są do rozwiązań zapewniających wysoką dostępność usług. Co w zasadzie oznacza termin „wysoka dostępność” w odniesieniu do systemów IT, a w szczególności baz danych? W jaki sposób różni się takie rozwiązanie od klasycznej kopii bezpieczeństwa? Przede wszystkim kopie bezpieczeństwa ( backupy ) i związane z nimi mechanizmy, technologie i rozwiązania zaliczyć można do kategorii Disaster Recovery – czyli odzyskiwania systemów i danych w przypadku awarii, a zastosowane rozwiązania mają zagwarantować możliwie najszybsze odtworzenie systemu w akceptowalnym czasie (RTO (recovery time objective) ), przy jednoczesnej minimalnej utracie danych, zaakceptowanej w ramach opracowanego planu odtwarzania (RPO (recovery point objective)). Rozwiązania wysokiej dostępności (High Availability), mają natomiast zapewniać ciągłość działania danej usługi, poprzez wykorzystanie odpowiednich rozwiązań technologicznych i konfiguracyjnych. W odróżnieniu od rozwiązań DR, w przypadku rozwiązania HA, mówimy o poziomie dostępności usługi SLA (Service Level Agreement), wyrażonej najczęściej poprzez procentowe określenie dostępności w zdefiniowanych ramach czasowych, np. dostępność na poziomie 99,99% na przestrzeni roku, oznacza, że system może nie być dostępny przez maksymalnie 52 minuty i 36 sekund. Warto w tym miejscu zauważyć, że bardzo często dla zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności usług należy zastosować szereg rozwiązań technologicznych, na różnym poziomach, takich jak oprogramowanie, sprzęt, infrastruktura sieciowa.

Użytkownicy końcowi korzystający z  SQL Server na platformie Microsfot Azure mają dwie możliwości licencjonowania rozwiązania:

  • Uzyskanie obrazu SQL z galerii maszyn wirtualnych systemu Azure i płatność według stawki minutowej za korzystanie z programu SQL Server
  • Zainstalowanie lub przekazanie własnego obrazu programu SQL Server przy użyciu funkcji przeniesienia licencji w ramach programu Software Assurance

Dodatkowo jeśli korzysta ktoś z umowy SPLA (Service Provider License Agreement) możliwe jest zainstalowanie lub przekazanie obrazu programu SQL Server z licencją dostępu subskrybenta (SAL) zgłoszoną w ramach umowy SPLA