Software Assurance dla SQL Server – czy warto? Jakie korzyści uzyskujemy kupująć SQL Server z pakietam SA? Okazuje się, że dla obecnej wersji SQL Server SA to o wiele więcej niż dobrze znane prawo do nowej wersji oprogramowania. W czasach kiedy poziom wirtualizacji serwerów, w tym serwerów SQL jest znaczący, a każdego dnia firmy rozważają różne modele implementacji swoich środowisk, w tym wyniesienia środowisk do zewnętrznych firm hostingowych czy Microsoft Azure pakiet SA zaczyna być niezbędnym elementem licencji I zapewnia :

• Możliwość nieograniczonej wirtualizacji – w przypadku edycji Enterprise i zakupu licencji na wszystkie fizyczne rdzenie serwera

•Prawa do serwera awaryjnego – możliwość uruchomienia dodatkowego serwera zapasowego bez dodatkowych licencji

•Mobilność licencji – prawo do przenoszenia licencji częściej niż raz na 90 dni w obrębie farmy serwerów, a także możliwość wykorzystania licencji u zewnętrznych firm hostingowych (Authorized Mobility Partner)

•Dostęp do nowej wersji przez cały okres aktywności pakietu SA

•Możliwości wykorzystania licencji edycji Enterprise w środowisku APS

Jeśli rozważamy opcję utworzenia bazy danych I przechowywania jej plików w ramach Azure Storage – poniższy skrypt będzie bardzo przydatny:

 

CREATE CREDENTIAL [https://mystorage.blog.core.windows.net/data]

WITH IDENTITY = ‘Shared Access Signature’,

SECRET = ‘<your SAS key>

 

CREATE DATABASE mydb ON

( NAME = mydb_dat,

  FILENAME = ‘https://mystorage.blob.core.windows.net/data/mydb.mdf’ )

LOG ON

 ( NAME = foo_log,

   FILENAME = ‘https://mystorage.blob.core.windows.net/data/mydblog.ldf’)

Wraz z początkiem roku Partnerzy Microsoft w zakresie Software Asset Management mogą proponować swoim klientom usługę SQL Server Workload, usługa ta pozwala na zastosowanie najlepszych praktyk Software Asset Management (SAM) w obszarze rozwiązań SQL Server I może pomóc organizacjom:

•Zidentyfikować nie w pełni wykorzystane instancje SQL Server.

•Zoptymalizować infrastrukturę celem uniknięcia zbędnych kosztów.

•Udokumentować i mieć pod kontrolą środowiska SQL Server.

•Dostosować działania IT, zarządzanie, zamówienia i inne aktywności do celów organizacji.

•Stworzyć lub dostosować procesy niezbędne do efektywnego zarządzania.

•Ograniczyć ryzyka związane z niezgodnościami licencyjnymi.

•Wykształcić solidne podstawy dla przyszłej ewolucji środowiska informatycznego bazując w oparciu o dogłębne zrozumienie istniejącej infrastruktury.

Rozwiązania takie jak Mirroring Baz danych, clustering czy technologia AlwaysOn , zaliczane są do rozwiązań zapewniających wysoką dostępność usług. Co w zasadzie oznacza termin „wysoka dostępność” w odniesieniu do systemów IT, a w szczególności baz danych? W jaki sposób różni się takie rozwiązanie od klasycznej kopii bezpieczeństwa? Przede wszystkim kopie bezpieczeństwa ( backupy ) i związane z nimi mechanizmy, technologie i rozwiązania zaliczyć można do kategorii Disaster Recovery – czyli odzyskiwania systemów i danych w przypadku awarii, a zastosowane rozwiązania mają zagwarantować możliwie najszybsze odtworzenie systemu w akceptowalnym czasie (RTO (recovery time objective) ), przy jednoczesnej minimalnej utracie danych, zaakceptowanej w ramach opracowanego planu odtwarzania (RPO (recovery point objective)). Rozwiązania wysokiej dostępności (High Availability), mają natomiast zapewniać ciągłość działania danej usługi, poprzez wykorzystanie odpowiednich rozwiązań technologicznych i konfiguracyjnych. W odróżnieniu od rozwiązań DR, w przypadku rozwiązania HA, mówimy o poziomie dostępności usługi SLA (Service Level Agreement), wyrażonej najczęściej poprzez procentowe określenie dostępności w zdefiniowanych ramach czasowych, np. dostępność na poziomie 99,99% na przestrzeni roku, oznacza, że system może nie być dostępny przez maksymalnie 52 minuty i 36 sekund. Warto w tym miejscu zauważyć, że bardzo często dla zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności usług należy zastosować szereg rozwiązań technologicznych, na różnym poziomach, takich jak oprogramowanie, sprzęt, infrastruktura sieciowa.

Użytkownicy końcowi korzystający z  SQL Server na platformie Microsfot Azure mają dwie możliwości licencjonowania rozwiązania:

  • Uzyskanie obrazu SQL z galerii maszyn wirtualnych systemu Azure i płatność według stawki minutowej za korzystanie z programu SQL Server
  • Zainstalowanie lub przekazanie własnego obrazu programu SQL Server przy użyciu funkcji przeniesienia licencji w ramach programu Software Assurance

Dodatkowo jeśli korzysta ktoś z umowy SPLA (Service Provider License Agreement) możliwe jest zainstalowanie lub przekazanie obrazu programu SQL Server z licencją dostępu subskrybenta (SAL) zgłoszoną w ramach umowy SPLA

Krytyczne z perspektywy pracy SQL Server są zasoby dyskowe. Intensywność operacji I/O jest ściśle uzależniona od charakterystyki systemu, dla którego obsługiwana jest baza danych. Jednak niezależnie czy jest to system OLTP, gdzie intensywność operacji zapisu(write) lub odczytu(read) może zmieniać się w zależności od operacji wykonywanych przez użytkownika systemu, czy też system OLAP, gdzie znaczącą ilość operacji stanowią odczyty danych niewłaściwa wydajność I/O wpłynie bezpośrednio na spadek wydajności całego rozwiązania. Nieodpowiednia wydajność I/O była jednym z głównych powodów, które skutecznie hamowały przez wirtualizacją serwerów SQL. Obecny poziom funkcjonalny platform wirtualizacji pozwala na optymalną konfigurację, również w tym zakresie. Oprócz stosowanych już poprzednio dysków o predefiniowanym rozmiarze ( zamiast dysków dynamicznych), wprowadzono koncepcje bazującą na Storage Spaces oraz Storage Pools.